Preskoči na glavno vsebino

Kreativni park Drava

Moško kaznilnico v Mariboru (Kazensko prevzgojni dom oz. KPD) so na predlog pravosodnega ministrstva na Dunaju začeli graditi leta 1884 v Magdalenskem predmestju Maribora. Objekt je bil zgrajen v značilni petkraki zasnovi v skupni površini uporabnih površini 15.000 kvadratnih metrov.

Prve kaznjence je sprejela leta 1889. V njej so prestajali kazni obsojenci zaradi kriminalnih dejanj in političnega delovanja proti državi. Imela je oddelek za mladoletne prestopnike. Prostora je bilo za 542 kaznjencev, ki so kazen prestajali v skupnih prostorih ter v t. i. samotnem zaporu. Število kaznjencev je zelo nihalo. Leta 1889 je prestajalo kazen 99 obsojencev, leta 1921 pa največ, in sicer 661.

Do začetka druge svetovne vojne je v mariborski kaznilnici kazen prestalo 14.649 obsojencev. Med političnimi obsojenci so bili tudi komunisti, med najbolj znanimi je bil tudi Josip Broz Tito. Po drugi svetovni vojni so namembnost objekta spremenili za potrebe proizvodnje.

Po osamosvojitvi Slovenije sta v objektu najdlje delovali gumarna in tiskarna.KPD je danes preimenovan v Kreativni park Drava, s čimer je ohranjena prvotna kratica zgodovinskega objekta, vendar novo ime ponazarja spremembo namembnosti objekta novih kreativnih podjetniških idej.

Do leta 2021 je bila s sredstvi EU sofinancirana obnova zahodnega trakta, z njim pa je na 3.500 kvadratnih metrih zagotovljen prostor za Podjetniški center RRA, kjer so naseljene tudi podporne dejavnosti za podjetja iz Maribora in Podravske regije. Obnovljen je tudi severozahodni trakt oz. Karantena, kjer Narodni dom nudi podporo kulturni dejavnosti mesta. Večje obnove pa je bil v zadnjem obdobju deležen še jugovzhodni trakt, ki je v zasebni lasti.

RRA Podravje - Maribor skupaj z Mestno občino Maribor načrtuje prenovo KPD-ja v podjetniško razvojni center regije Podravje, v katerem bi prenovili centralni in vzhodni trakt, ki sta v javni lasti.