Preskoči na glavno vsebino

Kreativni park Drava

Kreativni pak Drava bo predstavljal regijsko stičišče podjetništva, tehnologij in kreativnih industrij s tesno vpetostjo digitalizacije regije in usposabljanj na področju podjetništva. S prikazom ključnih regijskih projektov in vsebin bo kreativni park spodbujal razvoj regije ter vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju. S poudarkom na interdisciplinarnosti, povezovanju med regijskimi institucijami in sodelovanju bo kreativni park povezoval znanje, tehnologije in kompetence na prednostnih področjih, spodbujal razvijanje inovacij, nudil podporo podjetjem za razvoj, testiranje in prikaz inovacij, ter tako zgradil podporno okolje za komercializacijo razvitih rešitev.

KPD
Foto: Marko Pigac


Celoten objekt KPD je bil zgrajen okrog leta 1885 in ima poleg osrednjega trakta še štiri trakte, ki se navezujejo na južni del osrednjega trakta. Objekt je lociran neposredno ob Titovi cesti, kar mu zagotavlja dobro prometno povezavo z južno vpadnico v Maribor. Nahaja se tudi neposredno ob nakupovalnem centru Europark in vsega 500 m od upravnega središča mesta Maribor, kjer so locirane centralne funkcije mesta. Na južni strani objekta je urejena povezava, ki omogoča dostop do objekta, v bližini (železniški trikotnik) pa je načrtovana tudi ureditev parkirišč. Mestna občina Maribor skupaj z razvojnimi institucijami že dalj časa išče možnosti za prostorsko umestitev novega podjetniškega centra kot enega od pomembnih podpornih elementov pri ustanavljanju in razvoju inovativnih podjetij. Mestna občina Maribor bo z vzpostavitvijo podjetniškega centra zagotovila ustrezne prostore za naselitev novih in obstoječih podjetij. Na velikosti bruto površin bo podjetniški center lahko zagotovil prostor za cca. 200 delovnih mest.

V severozahodnem traktu objekta KPD je bil z obnovo, ki je bila sofinancirana s sredstvi EU, zagotovljen prostor za Podjetniški center RRA, kjer so naseljene podporne dejavnosti za podjetja iz Maribora in Podravske regije. V poslopju deluje več razvojnih institucij (Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, Teces – raziskovalni inštitut za električne stroje, Deutz Engineering, Zavod RS za varstvo narave, …), podjetniških podpornih točk (SPOT svetovanje Podravje, EEN – Evropska podjetniška mreža, … ), kot tudi inovativnih podjetij.

Objekt KPD je že več let neizkoriščen potencial mesta. Do leta 2021 je bila obnovljena le tretjina objekta, ki v celoti meri več kot 15.000 m2. Ta območja so pomembna za širši razvoj in jih je potrebno čim prej aktivirati ter ponovno vzpostaviti njihovo funkcijo.

Mesto Maribor želi v prihodnje uporabiti ta območja in prazne objekte za potrebe, ki jih izkazujejo ciljne skupine, ki nudijo kreativni in inovativni model uporabe objekta ter odpirajo možnosti za nova delovna mesta.

Prostori obstoječega kompleksa stavb ponujajo različne možnosti za namestitev in izvajanje podjetniških in dejavnosti, ki jih spremljajo pisarne ter prostori za start-up in razvojno usmerjena podjetja, podjetniške mreže kot tudi prostore za izvedbo dogodkov in razstav.

Pilotski primer energetsko varčne obnove tovrstnega javnega zgodovinskega objekta v slovenskem prostoru bo pokazal rešitve za transformacijo v sodoben energetsko varčen objekt. Cilj je, da bi s konceptom pametne obnove ustvarili zgradbo, ki jo je enostavno vzdrževati. Slednje bo uporabnikom nudilo večje udobje, zahvaljujoč boljšemu poznavanju njihovih potreb in rabe različnih prostorov.

 • V objektu so predvidene nove vsebine, katerih tematike vključujejo:
 • Regijski mrežni podjetniški inkubator
 • Prostora za razvojna podjetja in podjetniške mreže
 • Razstavno prireditveni prostor/hišni sejmi za potrebe regijskega gospodarstva ter podjetništva/kreativnih in kulturnih industrij/turizma
 • Svetovalne storitve na področju podjetništva (Skozi programe svetovalne podpore SPOT, PONI, SIO, EEN, program podpore socialnemu podjetništvu idr.)
 • Center kreativnih industrij
 • Regijski demo center krožnega gospodarstva
 • Mrežni talent center
 • Podpora digitalizaciji regije
 • Projektne pisarne
 • Demo center pametne stavbe

Kreativni park Drava bo svoje poslanstvo uresničeval skozi partnersko mrežo lokalne skupnosti, institucij, organizacij in podjetij ter tako omogočal posameznikom in skupinam, da aktivno sodelujejo in razvijajo svoj interes v številnih podjetniških vsebinah. Partnerska mreža omogoča lažje povezovanje in sodelovanje odličnih kompetenc in kot taka predstavlja orodje za lažje identificiranje sodelovanj za razvoj novih produktov, storitev in celovitih rešitev.