Preskoči na glavno vsebino

Mednarodno sodelovanje

EURADA

Od leta 2018 je RRA Podravje - Maribor polnopravna članica združenja EURADA (European Association of Development Agencies), v okviru katerega se povezuje z različnimi partnerji in sledi razpisom za nove projekte. Evropsko združenje razvojnih agencij, ustanovljeno leta 1992, združuje organizacije, ki delujejo na področju gospodarskega razvoja. 76 članov v 22 državah Evropske unije in širše prek mreže EURADA povezuje svoje člane z nosilci gospodarskega razvoja, med katerimi so regionalne razvojne agencije, partnerji iz različnih podjetij in predstavniki EU.

EEN

Od leta 2000 RRA Podravje - Maribor sodeluje v Enterprise Europe Network (med letI 2000 in 2005 EIC), ki jo je v podporo malim in srednje velikim podjetjem ustanovil Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo Evropske komisije. Storitve mreže obsegajo naslednja področja: mednarodno poslovno sodelovanje, inovacije, prenos znanja in tehnologij in sodelovanje v programih EU.

TERIS

RRA Podravje - Maribor sodeluje v nevladni in neprofitni organizaciji Teris, ki na različnih področjih povezuje mednarodne izkušene strokovnjake s ciljem izvajanja mednarodnih projektov na področju Balkana.

SMART SPECIALISATION INITIATIVE

RRA Podravje - Maribor skupaj s Slovenskim združenjem socialne ekonomije predstavlja Slovenijo v mednarodnem partnerstvu, namenjenem pospeševanju čezmejnega sodelovanja in izrabi potencialov notranjega trga z namenom spodbujanja socialne ekonomije. Partnerstvo se ukvarja s številnimi izzivi, ki so povezani s pametno specializacijo in socialno ekonomijo, kot so: razvoj grozdov na področju socialne ekonomije, oblikovanje vrednostnih verig socialne ekonomije, ki pripadajo različnim regijam Evrope in izboljšanje sodelovanja med podjetji in drugimi teritorialnimi akterji, še posebej tistimi, ki so nosilci tehnoloških in inovacijskih kompetenc.

ENoLL

Evropska mreža živih laboratorijev (European Network of Living Labs) od leta 2006 certificira žive laboratorije na globalnem nivoju. RRA Podravje - Maribor je postala član ENoLL mreže v letu 2015, in sicer z Laboratorijem Odprtega Inoviranja ORbITaLA.

Laboratorij odprtega inoviranja Orbitala od leta 2012 povezuje podjetnike in podjetnice z namenom oblikovanja novih produktov in/ali storitev, pri čemer izpostavlja zdravje prebivalcev (socialna komponenta skupnih podjemov podjetij) in dizajn (kulturne industrije) kot izhodišče svojega delovanja. Povezovanje v širši alpski, evropski in globalni prostor ji daje dodano vrednost, podjetjem pa omogoča, da vstopajo v stik z drugimi podjetji (industrijo), akademskim svetom (raziskovalci in razvijalci), vladnimi službami (lokalna, regionalna, nacionalna, mednarodna raven) ter končnimi uporabniki oz. koristniki bodočih skupnih produktov in/ali storitev. V okviru Orbitale, ki je prav tako članica evropske mreže LivingLabs, deluje mreža slovenskih podjetij.