Preskoči na glavno vsebino

Naša družbena odgovornost

Na RRA Podravje - Maribor spodbujamo potenciale podravske regije ter načrtujemo, koordiniramo in usklajujemo njen trajnostni razvoj. Skupaj s partnerskimi institucijami smo zelo pomemben člen za razvoj 41 občin v regiji. S tem namenom se povezujemo v partnerstva na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Prizadevamo si za trajnostni razvoj in odgovorno delovanje, skladno z najvišjimi standardi na področju gospodarstva, okolja, družbe in upravljanja. Zavedamo se odgovornosti in trajnostnega razvoja naše organizacije, zato vključujemo načela družbene odgovornosti v vsa področja našega delovanja: regionalni razvoj in razvoj turizma, pametna specializacija in raziskave ter podpora podjetniškemu okolju in privabljanju investitorjev.

V okviru družbeno odgovornega delovanja je naše poslanstvo usmerjeno k upoštevanju pričakovanj ključnih deležnikov; tako zaposlenih kot tudi lokalnih, regionalnih in državnih institucij ter splošne javnosti. Zato si v našem kolektivu z aktivnim delovanjem in jasno vizijo prizadevamo za tvorno sodelovanje pri uresničevanju skupnih nalog za dobrobit celotne regije. Zavedamo se odgovornosti, da z dolgoročnimi projekti in partnerstvi udejanjamo svojo zavezo in spodbujamo izvajanje družbeno odgovornih projektov.

Našo predanost družbeni odgovornosti potrjuje in podpira tudi Svet zavoda agencije. To se odraža v ustanovitvi delovne skupine, ki skrbi za reševanje okoljskih in družbenih problemov, usmerja agencijo k ustvarjanju trajnostne družbe in se aktivno trudi izboljšati kakovost bivanja prebivalcev celotne podravske regije.

Skupaj s ključnimi deležniki se zavezujemo k nadaljnjemu izvajanju projektov, ki prispevajo k družbeni odgovornosti ter oblikovanju trajnostne prihodnosti za našo organizacijo, širšo skupnost ter celotno regijo.