Preskoči na glavno vsebino

Osnovni podatki

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor

Kreativni park Drava
Pobreška cesta 20
2000 Maribor

T: +386 (2) 333 13 00,
E-naslov: info@rra-podravje.si;
spletna stran: www.rra-podravje.si
Skrajšano ime:RRA Podravje - Maribor
Matična številka:5778336000
Davčna številka:SI33925950
Standardna klasifikacija dejavnosti:70.220 (drugo podjetniško in poslovno svetovanje

Evidenčna številka raziskovalne organizacije:

3540
Šifra SKIS:S.13133 (Druge enote lokalne države)
Šifra PU:21482
Reg. št.:5031207631
Transakcijski račun RRA Podravje - Maribor:IBAN: SI56 0127 0603 0214 856
Transakcijski račun LAS Lastovica:IBAN: SI56 0127 0600 0001 781
Transakcijski račun TOTI LAS:IBAN: SI56 0127 0600 0001 296
BANKA SLOVENIJE, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica
BIC:BSLJSI2X
Ustanovitelji:Mestna občina Maribor, Občina Starše, Občina Rače - Fram, Občina Duplek, Občina Hoče - Slivnica, Občina Miklavž na Dravskem polju
Datum ustanovitve:13. julij 1993 z Aktom o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija (MUV, št. 10/93),
Datum preimenovanja v
RRA Podravje - Maribor:
18. januar 2021 z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 32 z dne 15. 12. 2020, Uradno glasilo slovenskih občin Lex Localis št. 69 z dne 18. 12. 2020),
Pravno organizacijska oblika:javni zavod
Oseba pooblaščena za zastopanje brez omejitev:Uroš Rozman

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko 10859300in v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo