Osnovni podatki

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor
Pobreška cesta 20
2000 Maribor

T: +386 (2) 333 13 00,
E-naslov: info@rra-podravje.si;
spletna stran: www.rra-podravje.si
Skrajšano ime:RRA Podravje - Maribor
Matična številka:5778336000
Davčna številka:SI33925950
Standardna klasifikacija dejavnosti:70.220 (drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Dejavnost po šifrantu raziskovalnih področij in podpodročij:
Šifra SKIS:S.13133 (Druge enote lokalne države)
Šifra PU:21482
Reg. št.:5031207631
Transakcijski račun RRA Podravje - Maribor:IBAN: SI56 0127 0603 0214 856
Transakcijski račun LAS Lastovica:IBAN: SI56 0127 0600 0001 781
Transakcijski račun TOTI LAS:IBAN: SI56 0127 0600 0001 296
BANKA SLOVENIJE, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica
BIC:BSLJSI2X
Ustanovitelji:Mestna občina Maribor, Občina Starše, Občina Rače - Fram, Občina Duplek, Občina Hoče - Slivnica, Občina Miklavž na Dravskem polju
Datum ustanovitve:13. julij 1993 z Aktom o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija (MUV, št. 10/93)
Pravno organizacijska oblika:javni zavod
Oseba pooblaščena za zastopanje brez omejitev:Uroš Rozman

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko 10859300in v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

Barve

Pisava

Ostalo