Preskoči na glavno vsebino

Raziskave in razvoj

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je od decembra 2022 vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij. Od novembra 2022 deluje na agenciji tudi Raziskovalna skupina za regionalni razvoj, njeni člani so raziskovalci, ki jim je Raziskovalna komisija za podelitev nazivov, sestavljena iz predstavnikov Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani, podelila ustrezne nazive v skladu s Pravilnikom o znanstveno-raziskovalni dejavnosti na RRA Podravje - Maribor in Pravilnikom o izvolitvah v naziv. Raziskovalna skupina za regionalni razvoj pokriva vsa področja regionalnega razvoja, opredeljenega v slovenski in evropski zakonodaji, strateških in programskih dokumentih ter je po svoji naravi transdisciplinarna, pri obravnavi posameznih izzivov pa deluje v skladu z zadostno celovitostjo kot izhaja iz sistemsko-teoretičnih podlag trajnostnega razvoja.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor temelji na naslednjih načelih:

  • sistematično razvijanje in izboljševanje pristopov,
  • razvoj stroke na področju regionalnega razvoja,
  • zagotavljanje osebnega razvoja raziskovalcev,
  • izvajanje raziskovalno/razvojne dejavnosti in eksperimentalnega razvoja v okviru mednarodnih, nacionalnih in tržnih projektov za potrebe gospodarstva in negospodarstva,
  • organiziranje in izvajanje vseh oblik znanstvenih in strokovnih srečanj,
  • usmerjanje promocije in objave rezultatov.