Preskoči na glavno vsebino

Zaposleni

Uroš Rozman
Direktor

Uroš Rozman

direktor regionalne razvojne agencije

T: +386 (0)40 876 253

E: uros.rozman@rra-podravje.si

Spoštovani!

Vodenje najstarejše regionalne razvojne agencije v Sloveniji sem prevzel z vso odgovornostjo do prebivalcev regije in z vizijo, da Podravje povzdignemo iz povprečja Slovenije v eno najbolj perspektivnih regij, kjer bosta kakovost življenja in gospodarski razvoj glavna kazalnika uspeha. Menim, da moramo razvoj v bodoče graditi na povezovanju v regiji, saj smo le povezani lahko konkurenčni sosednjim regijam, tako v Slovenji kot v tujini. Predvsem pa, da stremimo k temu, da mlajši generaciji zagotovimo konkurenčni življenjski standard, da ne bodo odhajali po priložnosti v tujino ali druge regije v Sloveniji.

Delovanje agencije je razdeljeno na štiri ključna razvojna področja, na katerih gradimo razvoj regije: splošni regionalni razvoj, podjetništvo, raziskave, razvoj in inovacije ter turizem. Razvoj vidim v sodelovanju občin, gospodarstva ter univerze, stičišče vseh treh akterjev pa predstavlja regionalna razvojna agencija kot glavni povezovalni člen regije. Verjamem v svojo strokovno ekipo in v skupen uspeh pri uresničevanju ciljev.

Cenjeni partnerji, želim si, da bi tudi skupaj z vami v prihodnje gradili in soustvarjali zgodbo o uspehu v Podravju.

Uroš Rozman, mag. prost. načrt., dipl. inž. grad. (UN),
direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor

Sektor za regionalni razvoj

Boris Keuc
vodja sektorja
dr. Amna Potočnik
področna sekretarka
Doris Pavuna Stanko
TOTI LAS
Vesna Gorjup Janžekovič
LAS Lastovica

Vesna Gorjup Janžekovič

T: +386 (0)51 441 861

E: vesna.gorjup@rra-podravje.si

Mag. Danijela Kocuvan
višja svetovalka področja
Mag. Dominik Bombek
višji svetovalec področja
Aleksandra Virtič
področna svetovalka
Mateja Krampač
področna svetovalka

Sektor za podjetništvo

Vladimir Rudl
vodja sektorja
Mag. Božidar Pučnik
privabljanje investitorjev
Jasna Mak
SPOT svetovanje Podravje
Jolanda Damiš Polanc
področna svetovalka
Peter Ekart
področni svetovalec
Irena Podletnik
področna svetovalka
Boris Pukšič
področni svetovalec

Sektor za raziskave, razvoj in inovacije

Mag. Matjaž Fras
vodja sektorja
Tanja Senekovič
področna sekretarka
Mag. Borut Jurišić
višji svetovalec področja
Tanja Berglez Krivec
področna svetovalka
Špela Flegar
področna svetovalka

Sektor za turizem

Karmen Razlag
vodja sektorja
Klavdija Gornik
višja svetovalka področja
Helena Horvat
področna svetovalka
Klara Kulovec
področna referentka
Tomaž Eisenhut
področni svetovalec

Splošni sektor

Edita Gorjup
tajništvo
Petra Hercog
odnosi z javnostmi
Dijana Bestijanić
pravno-kadrovska služba
Sabina Šneider
finančna služba
Jolanda Tivadar
finančna služba
Kemal Karić
upravljanje z infrastrukturo
Dušan Škoberne
tehnična služba
Olga Mihurko
tehnična služba