Zaposleni

Uroš Rozman
Direktor

Uroš Rozman

Direktor regionalne razvojne agencije

T: +386 (0)40 876 253

E: uros.rozman@rra-podravje.si

Spoštovani!

Vodenje najstarejše regionalne razvojne agencije v Sloveniji sem prevzel z vso odgovornostjo do prebivalcev regije in z vizijo, da Podravje povzdignemo iz povprečja Slovenije v eno najbolj perspektivnih regij, kjer bosta kakovost življenja in gospodarski razvoj glavna kazalnika uspeha. Menim, da moramo razvoj v bodoče graditi na povezovanju v regiji, saj smo le povezani lahko konkurenčni sosednjim regijam, tako v Slovenji kot v tujini. Predvsem pa, da stremimo k temu, da mlajši generaciji zagotovimo konkurenčni življenjski standard, da ne bodo odhajali po priložnosti v tujino ali druge regije v Sloveniji.

Delovanje agencije je razdeljeno na štiri ključna razvojna področja, na katerih gradimo razvoj regije: splošni regionalni razvoj, podjetništvo, raziskave, razvoj in inovacije ter turizem. Razvoj vidim v sodelovanju občin, gospodarstva ter univerze, stičišče vseh treh akterjev pa predstavlja regionalna razvojna agencija kot glavni povezovalni člen regije. Verjamem v svojo strokovno ekipo in v skupen uspeh pri uresničevanju ciljev.

Cenjeni partnerji, želim si, da bi tudi skupaj z vami v prihodnje gradili in soustvarjali zgodbo o uspehu v Podravju.

Uroš Rozman, mag. prost. načrt., dipl. inž. grad. (UN),
direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor

Splošni sektor

Edita Gorjup
Splošni sektor
Nives Roter
Splošni sektor
Dijana Bestijanić
Splošni sektor
Sabina Šneider
Splošni sektor
Jolanda Tivadar
Splošni sektor
Dušan Škoberne
Splošni sektor
Olga Mihurko
Splošni sektor

Sektor za regionalni razvoj

Boris Keuc
Sektor za regionalni razvoj
Doris Pavuna Stanko
Sektor za regionalni razvoj
Vesna Gorjup Janžekovič
Sektor za regionalni razvoj

Vesna Gorjup Janžekovič

T: +386 (0)51 441 861

E: vesna.gorjup@rra-podravje.si

mag. Danijela Kocuvan
Sektor za regionalni razvoj
Kemal Karić
Sektor za regionalni razvoj
Aleksandra Virtič
Sektor za regionalni razvoj

Sektor za podjetništvo

Vladimir Rudl
Sektor za podjetništvo
mag. Božidar Pučnik
Sektor za podjetništvo
Jasna Mak
Sektor za podjetništvo
Natalija Bogdan
Sektor za podjetništvo
Jolanda Damiš Polanc
Sektor za podjetništvo
Peter Ekart
Sektor za podjetništvo
Irena Podletnik
Sektor za podjetništvo

Sektor za raziskave, razvoj in inovacije

mag. Matjaž Fras
Sektor za raziskave, razvoj in inovacije
dr. Amna Potočnik
Sektor za raziskave, razvoj in inovacije
Tanja Senekovič
Sektor za raziskave, razvoj in inovacije
mag. Borut Jurišić
Sektor za raziskave, razvoj in inovacije
Tanja Berglez Krivec
Sektor za raziskave, razvoj in inovacije
Rok Haložan
Sektor za raziskave, razvoj in inovacije

Sektor za turizem

Karmen Razlag
Sektor za turizem
Klavdija Gornik
Sektor za regionalni razvoj

Barve

Pisava

Ostalo