Preskoči na glavno vsebino

Strokovni posvet v okviru Evropskega tedna mobilnosti

Spremenimo potovalne navade

Maribor, 21. september 2023

Strokovni posvet v okviru Evropskega tedna mobilnosti:

Spremenimo potovalne navade

Maribor, 21. september 2023

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru

Dogodek v organizaciji Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor, Mestne občine Maribor in Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru

V luči velikih podnebnih sprememb v zadnjem obdobju v ospredje prihajajo ukrepi, s katerimi želimo zmanjšati globalno segrevanje ozračja iz vseh možnih virov. Od leta 2005 se v Sloveniji emisije toplogrednih plinov znižujejo, delež emisij toplogrednih plinov iz prometa pa se drastično povečuje. Promet je edini sektor, v katerem so se izpusti v zadnjih treh desetletjih povečali , in sicer za 33,5 odstotka. Samo v Sloveniji se je število registriranih osebnih avtomobilov v zadnjem desetletju povečalo za 10 % (v letu 2011 jih je bilo 1.066.495, leta 2020 pa že 1.170.690). Kar pomeni, da se po slovenskih cestah generira več prometa in večje je onesnaževanje zraka iz tega vira. Tudi pritiski po finančnih sredstvih za investicije v cestno omrežje naraščajo. Najpomembnejši ukrep je opuščanje uporabe osebnih vozil, povečanje uporabe javnega potniškega prometa in optimizacija logistike.


Foto: Gregor Salobir

Na posvetu smo predstavili aktualne teme in ukrepe s področja trajnostne mobilnosti na občinski, regionalni in državni ravni, hkrati pa so bili nagovorjeni tudi veliki zaposlovalci kot večji generatorji prometa v regiji. Sogovorniki so predstavili rezultate in izvedene aktivnosti projekta TRIBUTE, Regionalne centre mobilnosti, celostno prometno strategijo Ljubljanske urbane regije, pomen vključevanja javnosti s pomočjo začasnih intervencij, mobilnostne načrte za ustanove v Sloveniji ter potovalne navade v urbanih območjih.

Predstavnik Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Direktorata za prometno politiko, Sektor za prometno politiko Gregor Steklačič je največji poudarek namenil načrtovanju varnih kolesarskih povezav. Predstavil je tudi ukrepe trajnostne mobilnosti, ki se izvajajo na ravni države.

Uroš Rozman z Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor je povedal, da bodo za povezovanje državnih in lokalnih sogovornikov skrbeli Regijski centri mobilnosti, katerih delovanje se testira v okviru projekta ReMOBIL.

Mateja Bitenc s projektne pisarne Mestne občine Maribor je predstavila izvedene aktivnosti v okviru projekta Tribute. MOM je uspešno dobavila šest običajnih in osem specialnih električnih koles, namenjenih predvsem ranljivim skupinam, kot so starejši, gibalno ovirani ter invalidi. Gre za dve kargo kolesi, dve tandem kolesi, dve kolesi za prevoz invalidov z invalidskimi vozički ter dva tricikla. Dobavljene so bile tudi kolesarnice, ki omogočajo možnost polnjenja električnih koles ter mini električno vozilo Maister, ki nas brezplačno prevaža po peš coni ožjega središča Maribora.

Regije bodo v prihodnosti poskrbele tudi za dobro načrtovanje prometa z regijskimi celostnimi prometnimi strategijami. Ljubljanska urbana regija že razpolaga s tem dokumentom, ki nam ga je predstavil Matej Gojčič.

Dobre prakse so tiste, iz katerih se naučimo največ. Predstavil nam jih je Aidan Cerar iz Inštituta za politike prostora.

Dnevna migracija na delovan mesta in v šolo generira veliko dnevnega prometa. Kako se lotiti optimizacije prihodov na delo je predstavila Mateja Kukovec iz načrtovalskega podjetja ZUM d.o.o., Beno Mesarec iz Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru pa je predstavil potovalne navade v mestnih območjih. Osredotočil se je predvsem na pridobivanje, analizo in interpretacijo podatkov.

V drugem delu posveta se je odprla pereča tema na okrogli mizi: »Koliko si trajnostno mobilen? V razpravi so se udeleženci dotaknili prispevka vsakega posameznika k zmanjšanju motornega prometa. O mobilnosti so razpravljali podžupan mestne občine Maribor dr. Samo Peter Medved, Aidan Cerar z Inštituta za politike prostora, Gregor Steklačič z Ministrtva za okolje, podnebje in energijo, Matej Moharič s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter profesor dr. Danijel Rebolj.

Dr. Samo Peter Medved je pojasnil, da mariborska občina zelo aktivno stopa po poti trajnostne mobilnosti že več kot 22 let v prihodnosti pa občino čaka še veliko projektov, ki bodo vplivali na mobilnost v mestu. Med drugim si občina prizadeva za spremembo režima na starem mostu, za elektrifikacijo vozil, izgradnjo mobilnostnih vozlišč, Dravske kolesarske poti in še veliko več.

V okviru posveta je bila izvedena tudi predstavitev alternativnih urbanih - zelenih kolesarskih poti z demo 360° video pregledom, prav tako pa so bili predstavljeni različni tipi električnih koles (običajna, kargo, tandem, kolesa za prevoz invalidov, tricikli), z možnostjo testiranja. V naši družbi je specialna e-kolesa za gibalno ovirane osebe testiral in predstavljal tudi paraolimpijec in parakolesar Primož Jeralič, ki pozdravlja iniciativo MOM, tretje občine v Sloveniji s prilagojenimi kolesi za invalide, in pravi: »Morate vedeti, da večina invalidov nima možnosti preizkusiti tega, kar je nekaterim samoumevno, to je gibanje, kolesarjenje, veter v laseh. S temi kolesi jim to omogočate in res me veseli, da pri ukrepih trajnostne mobilnosti mislite tudi na ranljive skupine v družbi.«

Mestna občina Maribor si želi specialna kolesa predati v uporabo invalidskim društvom, običajna električna kolesa pa bo uporabljala Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor za promocijo Dravske kolesarske poti.

Kolesa za prevoz tovora bo uporabljala občinska družba Mestne nepremične za opravljanje tržnične dejavnosti.


PROGRAM

9:30

Registracija

10:00

Uvodni nagovor

Prof. dr. Matjaž Šraml, v. d. dekan Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru

Dr. Samo Peter Medved, podžupan Mestne občine Maribor

10:15 – 12:00

Prispevki

Predstavitev projekta TRIBUTE, Mateja Bitenc, Mestna občina Maribor

Regionalni centri mobilnosti, Uroš Rozman, RRA Podravje - Maribor

Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije, Matej Gojčič, RRA LUR

Vključevanje javnosti s pomočjo začasnih intervencij, Aidan Cerar, IPOP

Mobilnostni načrti za ustanove v Sloveniji - izvedene aktivnosti, Mateja Kukovec, ZUM d.o.o.

Ukrepi trajnostne mobilnosti na državni ravni, Gregor Steklačič, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Potovalne navade v urbanih območjih, Beno Mesarec, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru

12:00

Odmor

12:30 - 14.00

Okrogla miza: »Koliko si trajnostno mobilen? Prispevek posameznika k zmanjšanju motornega prometa«

Moderator:

Boris Keuc, RRA Podravje - Maribor

Govorniki:

dr. Samo Peter Medved, Mestna občina Maribor

Aidan Cerar, Inštitut za politike prostora

Gregor Steklačič, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Matej Moharič, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, UM

prof. dr. Danijel Rebolj

14:00

Zaključek