Preskoči na glavno vsebino
LAS Lastovica

LAS Lastovica

LAS Lastovica deluje na svojem lokalnem območju treh občin - Občina Hoče-Slivnica, Občina Miklavž na Dravskem polju in Občina Starše.

Kaj je LAS?

LAS ali lokalna akcijska skupina je javno-zasebno pogodbeno partnerstvo z odprtim članstvom, kateremu se lahko pridružijo javne institucije (občine, šole, javni zavodi, …), gospodarstvo (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi, dopolnilne dejavnosti na kmetijah…) ter zasebni sektor (društva, posamezniki, vključno s fizičnimi osebami). Vsak LAS ima svoje lokalno območje, na katerem deluje.

Kaj je pristop CLLD

LAS ali Lokalna akcijska skupina deluje v okviru pristopa CLLD.

Pristop CLLD – Community-Led-Local-Development ali Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, je priložnost za manjše lokalne razvojne iniciative.

Izvaja se v okviru Lokalnih akcijskih skupin – LAS. RRA Podravje - Maribor je vodilni partner dveh LAS.

Kako se lahko vključim?

V LAS se lahko vključi oz. včlani vsak zainteresiran posameznik ali organizacija, ki ima na območju LAS svoj sedež. Vsi člani LAS sestavljajo Skupščino LAS. Člani skupščine volijo predstavnike v: Upravni odbor, Nadzorni odbor ter Ocenjevalno komisijo.

Kako deluje LAS?

Vsak LAS na podlagi potrjene Strategije lokalnega razvoja (SLR) pridobi pravico do koriščenja določenih sredstev. Sredstva so namenjena za delovanje LAS in za izvajanje projektov na nivoju LAS, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev v okviru SLR. Sredstva za izvedbo projektov razdeljuje na podlagi javnih pozivov LAS.

Oba LAS-a sta v obdobju 2014–2020 pridobila pravico do koriščenja sredstev. LAS Lastovica v vrednosti cca.1,2 mio EUR, medtem ko TOTI LAS v vrednosti cca 1 mio EUR.

Kako lahko sodelujem v LAS?

Vsak LAS objavlja javne pozive, na podlagi katerih razdeljuje sredstva. Javni poziv LAS je odprt za vse zainteresirane, pod pogojem, da gre za lokalne razvojne iniciative (lokalni izvajalci, lokalno okolje). Pogoj za pridobitev sredstev je uspešna prijava na javni poziv LAS. Ustreznost vseh prijav na javni poziv LAS presodi Ocenjevalna komisija, sredstva dobijo le prijave, ki prispevajo k doseganju ciljev SLR. Naj poudarimo, da so v okviru LAS najbolj zaželeni projekti, ki so namenjeni širšemu krogu ljudi in ne le manjšim oz. ozkim ciljnim skupinam.

Kaj so vsebine, ki jih lahko razvijamo v okviru LAS?

ustvarjanje delovnih mest

razvoj osnovnih storitev

varstvo okolja in ohranjanje narave

večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Kaj nudi LAS?

Svetovanje glede oblikovanja ideje in projektnega partnerstva

Svetovanje pri pripravi vloge na javni poziv LAS

Podporo pri oddaji prijave na javni poziv LAS

Svetovanje in pomoč pri izvajanju projekta

Pohorska tržnica

izvedba v letu 2018, sklad EKSRP

Tržnica lokalnih izdelkov in pridelkov se nahaja ob naselju Hoče, v Pivoli, pri vhodu v Botanični vrt Univerze v Mariboru in je prava zgodba o uspehu. V okviru projekta LAS je bila nadgrajena, dokupljenih je bilo 10 lesenih hišk in nekoliko urejena okolica, ki pripomore k atraktivnosti lokacije. Vsako soboto poteka na tem območju živahno dogajanje z degustacijami lokalnih izdelkov, tematsko obarvanim programom (dobri možje v decembru, pust, med…), glasbo in predvsem obiskom tako lokalnih prebivalcev kot tudi širše. V okviru tržnice je še kaj nekaj možnosti za nadaljnji razvoj.


Izgradnja slačilnic s sanitarijami in tribune v Športnem parku Starše,

izvedba v letih 2021–2022, sklad ESRR

V okviru projekta bo postavljena tribuna ter urejene sanitarije v Športnem parku Starše. V okviru projekta bodo izvedene tudi različne skupinske športne aktivnosti: športni dan v sodelovanju s Osnovno šolo Starše, nogometni turnir v sodelovanju s Športnim društvom Starše ter gasilske vaje v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Starše. Projekt bo zagotovil možnosti za nadaljnji razvoj športa za vse generacije na tem območju.


Večgeneracijski centri na območju Občine Hoče-Slivnica,

izvajanje 2018-2021, sklada EKSPR in ESRR

Izvedenih je bilo več projektov, s pomočjo katerih so uredili prostore za medgeneracijsko srečevanje in sodelovanje oz. t. i. dnevna soba občine. Vegec Rogoza je bil prvi tako vzpostavljen prostor in je predstavlja primer dobre prakse, saj ima dober program in odličen obisk. Tovrstni prostori se vzpostavljajo še v Orehovi vasi ter v Reki, z nabavo urbane opreme (klopi in miz, košev) pa je bilo vzpostavljenih tudi nekaj točk medgeneracijskega srečevanja, kjer se lahko stari in mladi usedejo in poklepetajo.

Nadgradnja objekta na območju NK Dobrovce,

izvajanje 2020-2021, sklad EKSRP

Gre za nadgradnjo objekta, namenjenega lokalnim športnim in drugih društvom, ki je bil postavljen v finančni perspektivi 2007-2013. Vzpostavljeni so prostori v 1. nadstropju, kjer je sedaj na voljo priročna kuhinja, sejna soba in nekaj opreme za izvajanje dejavnosti (računalnik, projektor, platno, mize, stoli ipd.). Ker je društvena dejavnost na tem območju zelo pestra, saj gre za gosto poseljeno območje, bodo ti prostori na voljo za srečanja, delavnice, prireditve, predavanja, razstave itd.