Preskoči na glavno vsebino
TOTI LAS

TOTI LAS

TOTI LAS deluje na območju MO Maribor in Občine Kungota.

Kaj je LAS?

LAS ali lokalna akcijska skupina je javno-zasebno pogodbeno partnerstvo z odprtim članstvom, kateremu se lahko pridružijo javne institucije (občine, šole, javni zavodi, …), gospodarstvo (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi, dopolnilne dejavnosti na kmetijah…) ter zasebni sektor (društva, posamezniki, vključno s fizičnimi osebami). Vsak LAS ima svoje lokalno območje, na katerem deluje.

Kaj je pristop CLLD

LAS ali Lokalna akcijska skupina deluje v okviru pristopa CLLD.

Pristop CLLD – Community-Led-Local-Development ali Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, je priložnost za manjše lokalne razvojne iniciative.

Izvaja se v okviru Lokalnih akcijskih skupin – LAS. RRA Podravje - Maribor je vodilni partner dveh LAS.

Kako se lahko vključim?

V LAS se lahko vključi oz. včlani vsak zainteresiran posameznik ali organizacija, ki ima na območju LAS svoj sedež. Vsi člani LAS sestavljajo Skupščino LAS. Člani skupščine volijo predstavnike v: Upravni odbor, Nadzorni odbor ter Ocenjevalno komisijo.

Kako deluje LAS?

Vsak LAS na podlagi potrjene Strategije lokalnega razvoja (SLR) pridobi pravico do koriščenja določenih sredstev. Sredstva so namenjena za delovanje LAS in za izvajanje projektov na nivoju LAS, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev v okviru SLR. Sredstva za izvedbo projektov razdeljuje na podlagi javnih pozivov LAS.

Oba LAS-a sta v obdobju 2014–2020 pridobila pravico do koriščenja sredstev. LAS Lastovica v vrednosti cca.1,2 mio EUR, medtem ko TOTI LAS v vrednosti cca 1 mio EUR.

Kako lahko sodelujem v LAS?

Vsak LAS objavlja javne pozive, na podlagi katerih razdeljuje sredstva. Javni poziv LAS je odprt za vse zainteresirane, pod pogojem, da gre za lokalne razvojne iniciative (lokalni izvajalci, lokalno okolje). Pogoj za pridobitev sredstev je uspešna prijava na javni poziv LAS. Ustreznost vseh prijav na javni poziv LAS presodi Ocenjevalna komisija, sredstva dobijo le prijave, ki prispevajo k doseganju ciljev SLR. Naj poudarimo, da so v okviru LAS najbolj zaželeni projekti, ki so namenjeni širšemu krogu ljudi in ne le manjšim oz. ozkim ciljnim skupinam.

Kaj so vsebine, ki jih lahko razvijamo v okviru LAS?

ustvarjanje delovnih mest

razvoj osnovnih storitev

varstvo okolja in ohranjanje narave

večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Kaj nudi LAS?

Svetovanje glede oblikovanja ideje in projektnega partnerstva

Svetovanje pri pripravi vloge na javni poziv LAS

Podporo pri oddaji prijave na javni poziv LAS

Svetovanje in pomoč pri izvajanju projekta

Doživljajska kmetija za zdrav življenjski slog

Sadni gozd po permakulturnih načelih

Zdravje na prvem mestu – fitnes na prostem