Preskoči na glavno vsebino

Višina povračila izplačanega nadomestila plače - čakanje na delo

V času spomladanskega zaprtja in prepovedi prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom so delodajalci po t.i. PKP2 (28. člen) dobili povrnjeno nadomestilo plače s strani Republike Slovenije v višini izplačanega nadomestila, ki ne presega višine povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, zmanjšanega za prispevke zavarovanca.
Prav tako je bil delodajalec za delavce, ki so upravičeno začasno odsotni od dela ter je bil za njih upravičen do povračila izplačanih nadomestil plače, oproščen plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače za obdobje veljavnosti ukrepov iz tega zakona, vendar največ od nadomestila plače do višine povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

V jesenskem zaprtju in sprejetju t.i. PKP5 je prišlo do spremembe. In sicer, v 73. členu piše, da višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače iz tega zakona s strani Republike Slovenije znaša le 80 odstotkov nadomestila plače in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, določenega v zakonu, ki ureja trg dela. V 80 odstotkov nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, pa je vključeno tudi nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I).

V PKP6 se je nato zvišala višina povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma za vloge od meseca novembra 2020 dalje. Zakon določa, da 100 odstotno nadomestilo plače prejmejo vsa podjetja, ki še niso in tudi ne bodo presegla 800.000 evrov državnih pomoči, vsa ostala so upravičena do 80 odstotnega povračila s strani države. Delodajalec se sam odloči, v kakšni višini bo zahteval povračilo, podlaga pa bo njegova izjava, s katero bo izjavil, da iz naslova državnih pomoči še ni prejel 800.000 evrov. Ukrep velja od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021.