Preskoči na glavno vsebino

Delavnica v okviru projekta SMARTRIVER

Delavnica v okviru projekta SMARTRIVER

Konec meseca junija je v okviru projekta SMARTRIVER »Vzpostavitev pametnega upravljanja poplavno tveganih porečij« v okviru programa INTERREG ADRION potekala delavnica, na kateri smo skupaj z deležniki z lokalne in državne ravni pregledali probleme, s katerimi se posamezniki srečujejo na področju poplavne ogroženosti. Deležniki so podpisali sporazum o sodelovanju, izmenjavi informacij, participativnem reševanju konfliktov, izmenjavi in krepitvi znanj in obveščanju javnosti o poplavni ogroženosti. Pregledali smo tudi primere dobrih praks izvedenih protipoplavnih ukrepov, izvedeno GAP analizo in se pogovarjali o sistemu samostojnih avtomatskih postaj, ki omogočajo merjenje nivoja vode.