Preskoči na glavno vsebino

Intenzivna dela z namenom izboljšanja stanja dravskega rečnega in obrečnega ekosistema

Intenzivna dela z namenom izboljšanja stanja dravskega rečnega in obrečnega ekosistema

Foto: Uroš Vogrinc

Partnerji evropskega projekta zaDravo ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so na današnji novinarski konferenci v Zlatoličju predstavili ukrepe, s katerimi izboljšujejo stanje narave, ki je hkrati tudi dom številnih živali ob nabrežju reke Drave. »Neugodno stanje habitatov ter rastlinskih in živalskih vrst ob Dravi je posledica hidroloških in hidromorfoloških sprememb ob reki Dravi. Zato je bil projekt zaDravo zasnovan z namenom izboljšanja neugodnega stanja dravskega rečnega in obrečnega ekosistema in dviga kakovosti življenja v Dravskem obrečnem prostoru - tako za ogrožene živalske in rastlinske vrste, kot tudi za človeka. Aktivnosti, ki jih predstavljamo danes, se izvajajo na območju ekološkega omrežja Natura 2000,« je pojasnil vodja projekta, sicer vodja Sektorja za regionalni razvoj v Regionalni razvojni agenciji za Podravje - Maribor Boris Keuc.

Ukrepe na terenu izvaja projektni partner Direkcija Republike Slovenije za vodo (DRSV). Potekajo na različnih lokacijah, kjer DRSV izvaja obnovo stranskih rokavov, mrtvic ter rečnih zatokov, oblikuje mreže novih vodnih habitatov, odstranjuje zarasti in mulj na prodiščih ter vzpostavlja prehodnost med Dravo in pritoki. Ukrepi se izvajajo tudi v Zlatoličju. Vse navedeno je bistveno za izboljšanje ekosistema ob Dravi in dela, ki bodo ugodno vplivala na ob Dravi živeče ekosisteme. Operativni izvedbi na terenu je namenjenih 2.666.392 €. »DRSV je februarja 2021 odkupila zemljišča v Zlatoličju v skupni površini 0,8 ha. Na tej lokaciji se trenutno izvaja pasivno obrežno zavarovanje v dolžini 300 m, ki bo zaustavilo napredovanje nekontrolirane erozije in varovalo dostopno pot ter zasebne kmetijske površine. Prav tako poteka izkop in prestavitev poljske poti v dolžini 585 m,« je pojasnila Mateja Klaneček iz DRSV.

DRSV je sicer dela že opravila na levem bregu Drave, nasproti Starš, kjer so poskrbeli za povečanje prodonosnosti Drave, izboljšali rečno dinamiko in popestrili morfologijo struge ter vplivali na ponovno vzpostavitev in ohranitev redkih habitatnih tipov. Na desnem bregu Drave, pod Trčovo, so nekatera dela že zaključena, medtem ko nekatera še potekajo. Predvidena je dodatna poglobitev rokava, kar bo izboljšalo pretočnost struge Drave pri nastopu visokih voda. Na južnem robu na iztoku rokava se bo vzpostavilo še območje dodatnih poglobitev oz. zatok, ki bo segal v obstoječe depresije. Med Dravo in Miklavškim potokom je bila izvedena prehodnost, podoben cilj ima DVRS tudi na potoku Bela v občini Cirkulane. Tudi v občinah Duplek in Ptuj dela napredujejo – z različnimi ukrepi se obnavljajo mrtvice struge.

Projekt

zaDravo

Drava – Natura 2000, reka za prihodnost – Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave

Trajanje projekta:
december 2019–marec 2023