Preskoči na glavno vsebino

Javna predstavitev Regijskega parka Pohorje

Javna predstavitev Regijskega parka Pohorje Foto: Andrej Grmovšek

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo predlog Uredbe o regijskem parku Pohorje.

Območje bodočega regijskega parka leži na nadmorskih višinah nad 1200 metrov in zavzema približno 6000 hektarjev. Za območje je značilna izredna naravna ohranjenost in krajinska pestrost s pogostimi in izjemnimi naravnimi pojavi. Zaradi izjemnih naravnih danosti je območje uvrščeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.

Župani sedmih pohorskih občin, Zreče, Vitanje, Mislinja, Ribnica na Pohorju, Lovrenc na Pohorju, Slovenska Bistrica in Ruše so na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) naslovili pobudo za zavarovanje Pohorja. V lanskem letu je Zavod RS za varstvo narave pripravil strokovne podlage, na podlagi katerih je MOP pripravil osnutek akta za zavarovanje tega območja kot regijskega parka.

Uredba je dostopna tukaj.

Obvestilo o javnih naznanilih.