Preskoči na glavno vsebino

Kreativni park Drava - prebujamo spečega velikana

Kreativni park Drava - prebujamo spečega velikana

Na novinarski konferenci, ki je potekala v prostoru nekdanje moške kaznilnice, je direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor (RRA Podravje - Maribor) Uroš Rozman predstavil ambiciozne načrte obnove in namembnost prostorov, ki skupno merijo skoraj 10.000 kvadratnih metrov. Gre za območje Kreativnega parka Drava (KPD), ki je v javno-zasebnem lastništvu. »Mestna občina Maribor je za upravljanje objektov, ki so v javni lasti, pooblastila našo razvojno agencijo, ki je aktivno pristopila k načrtovanju obnove dveh krakov, ki ju želimo do leta 2030 obnoviti po konceptu pametne stavbe in s tem dokazati, da je hkrati mogoče ohranjati kulturno dediščino in zagotoviti energetsko učinkovitost,« je razložil Uroš Rozman.

Ker je objekt KPD postavljen v središče mesta, predstavlja velik potencial. Programske vsebine, ki jih v RRA Podravje - Maribor vidimo na tem območju, vključujejo podjetniško-razvojni center, v katerem bi svoje mesto našel regijski podjetniški inkubator, regijski demo center krožnega gospodarstva, center kreativnih industrij, mrežni talent center, prostor pa je primeren tudi za organizacijo hišnih sejmov za potrebe regijskega gospodarstva. Predvidene vsebine tako povezujejo številne regijske partnerje: Univerzo v Mariboru, Fundacijo Prizma, Štajersko gospodarsko zbornico, Območno obrtno zbornico Maribor in druge.

»Veseli nas, da za revitalizacijo objektov obstaja tudi interes zasebnih lastnikov, ki v prihodnje v svojih objektih vidijo hostel oz. hotel ter muzej oz. arhiv. Obnovo krakov, ki so v javni lasti, želimo financirati pretežno iz evropskih sredstev, ki jih EU namenja za energetsko učinkovite obnove stavb v novi finančni perspektivi, zato trenutno veliko pozornosti posvečamo pripravi vse potrebne dokumentacije (idejna zasnova, projekt za gradbeno dovoljenje), ki so podlaga za to, da se na evropske razpise sploh lahko prijavimo. Osnovna ocena investicij, povezanih z obnovo krakov, ki sta v javni lasti, je v trenutnih razmerah na trgu ocenjena na okoli 16 milijonov evrov,« je pojasnil Uroš Rozman.

Kraka E in D, ki sta v javni lasti, sta trenutno v fazi čiščenja odpadkov, ki so se skozi desetletja nabirali v prostorih – do sedaj smo jih odpeljali okoli 600 kubičnih metrov. Letos sledi še nujna sanacija objekta, torej tista dela, s katerimi bomo zagotavljali, da bo objekt varen tudi za svojo okolico.

Več informacij o KPD-ju je na voljo tukaj.