Preskoči na glavno vsebino

Mariborski turistični forum 2022

Mariborski turistični forum 2022

Več kot 150 deležnikov mariborskega turizma se je danes udeležilo Mariborskega turističnega foruma, na katerem je nastopilo 11 govorcev in udeležencev okrogle mize. Na dogodku, ki ga je v Hotelu Habakuk organiziral Zavod za turizem Maribor, so izpostavili vizijo, cilje in ukrepe na področju razvoja mariborskega turizma v obdobju 2022-2027 ter s primeri in predlogi poudarili nujnost ukrepov za reševanje krize kadrov na institucionalni, občinski in državni ravni. V okviru foruma so predstavili tudi rezultate avgustovske raziskave o strukturi in zadovoljstvu mariborskih turistov.

Ključna usmeritev turističnih aktivnosti v prihodnjem obdobju je zajeta v Strategiji trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor 2022-2027, katere pripravo je vodila in usmerjala Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor v sodelovanju z Mesto občino Maribor in Zavodom za turizem Maribor. Predvideva 15 ukrepov za doseganje strateških razvojno-trženjskih kvalitativnih in kvantitativnih ciljev.

Na forumu je direktor RRA Podravje - Maribor Uroš Rozman povedal: "Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor si je s vzpostavitvijo novega sektorja za turizem postavila cilj regijsko in medregijsko povezovanje turizma v Podravju in tudi izven regije. Tako smo prevzeli upravljanje produkta Drava Bike, ki zajema razvoj Dravske kolesarske poti, ter spodbujanje razvoja vse ostale turistične ponudbe ob in na reki Dravi. Ob tem spodbujamo tudi razvoj plovnosti ter ohranitev in interpretacijo naravnih območij ob reki. S Partnerstvom za Pohorje že tretje leto povezujemo območje Pohorje, ki zajema tri regije ter tri vodilne destinacije. Ključni cilji so razvoj povezane turistične destinacije 365, vzpostavitev regijskega parka ter vzpostavitev lesnih centrov. V letošnjem letu načrtujemo vzpostavitev destinacije Štajerska, kjer smo povezali vse obstoječe destinacije v Podravju. S Štajersko bomo ohranjali identiteto posameznih območji regije, ob tem pa bomo s povezovanjem in širšo prepoznavno blagovno znamko povečali prepoznavnost turistične ponudbe v državi in tudi v tujini. Slovenska Štajerska in Štajerci bodo tako dobili svojo turistično identiteto, ki si jo zaslužijo."