Preskoči na glavno vsebino

Nova e-točka za kolesarje na Pohorju kot izhodišče za oblikovanje novih turističnih produktov

Nova e-točka za kolesarje na Pohorju kot izhodišče za oblikovanje novih turističnih produktov

26. 7. 2022, smo na Hočkem Pohorju otvorili novo e-točko za kolesarje na Pohorju!

Pohorje postaja vse bolj atraktivna kolesarska destinacija, ki je zaradi svoje lege dostopna in privlačna za različne vrste kolesarjev. Da bi bil omenjen potencial izkoriščen 365 dni v letu, se je v okviru projekta »E-kolesarjenje na Pohorju« vzpostavila nova e-točka za kolesarje, ki omogoča tako izposojo kot tudi servis koles.

V prostorih Apartmajev Storžek je potekala novinarska konferenca, kjer so vsi partnerji projekta »E-kolesarjenje na Pohorju« predstavili rezultate projekta in skupaj otvorili novo e-točko za kolesarje na Pohorju.
Občina Hoče - Slivnica, RRA Podravje - Maribor, podjetje Shakatak d.o.o. in Turistično društvo gostincev Pohorja, so z namenom obogatitve turistične ponudbe občine Hoče – Slivnica oblikovali tri nove kolesarske trase s predstavitvijo okoliške ponudbe, ki jih predstavljajo na novi informacijski tabli in zloženki, ter v novem promocijskem videu. Projekt je sofinanciran iz sredstev Republike Slovenije in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v okviru ukrepa PRP 19.2 – sredstva EKSRP v okviru LAS Lastovica. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kar 54 % površine občine Hoče - Slivnica sega na Pohorje, zato se zavedajo, kako zelo pomembno je vlagati v razvoj turistične ponudbe. Župan občine, dr. Marko Soršak, o tem, kje so največji izzivi za privabljanje turistov v te kraje: »Eden prvih izzivov je bil v našem širšem skupnem povezovanju, kar smo dosegli z vključitvijo v Partnerstvo za Pohorje. Razumeti je namreč treba, da turistov ne zanimajo občinske meje, ampak je ponudba tista, ki jih prepriča. Zato je sprejemanje kompromisov med partnerji prav gotovo vsakodnevni izziv«.

Prepoznavnost Pohorja je gotovo dobila nov zagon z leta 2019 vzpostavljenim Partnerstvom za Pohorje, kjer kar 19 lokalnih skupnosti in 5 gospodarskih partnerjev sledi skupni viziji po preboju destinacije.

RRA Podravje - Maribor kot koordinator tako projektnega partnerstva kot tudi Partnerstva za Pohorje je v zadnjih dveh letih poskrbelo za mnogo novosti. Ponosni smo na 7 novo vzpostavljenih in v skladu z novo blagovno znamko Pohorja označenih kolesarskih tras po celotnem Pohorju, v skupni dolžini 240 km. Karmen Razlag, vodja sektorja za turizem na RRA Podravje - Maribor: »Na novo vzpostavljene tri kolesarske trase v občini Hoče - Slivnica nadgrajujejo omenjeno zgodbo po bogati razvejani kolesarski ponudbi na Pohorju. Ob tem smo poskrbeli za predstavitev teh poti tako na informacijski tabli kot v novi zloženki in pripravili atraktiven video s predstavitvijo celovite ponudbe. S tem sledimo začrtanim ciljem, da Pohorje postane vrhunska outdoor destinacija za vse dni v letu in za različne ciljne skupine«.

V bližini Mariborske koče je tako zdaj urejena nova točka za izposojo električnih koles, možen pa bo tudi servis. Projekt je rezultat uspešnega javno-zasebnega partnerstva, kjer je podjetje Shakatak d.o.o. kupilo 11 električnih koles in bo v prihodnje skrbelo za omenjene storitve.
Točka bo odprta med tednom od 10. do 19. ure, med vikendom pa od 8. to 19. ure.
Za najem koles večjih skupin pa je možna tudi predhodna prijava in prilagoditev termina. Cena najema električnega kolesa se giblje med 30 in 50 EUR.

Privlačnost ponudbe na tem delu Pohorja pomembno dopolnjujejo ponudniki Turističnega društva gostincev Pohorja, ki so s točko izposoje e-koles na nek način dobili tudi svojo informacijsko točko in so predstavljeni tudi na vseh promocijskih materialih.

VIDEO:https://bit.ly/3Q1UbiG
ZLOŽENKA

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.