Preskoči na glavno vsebino

Sprejeta je Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor 2022–2027

Sprejeta je Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor 2022–2027 Foto: Rok Breznik

Mestni svetniki so na 32. seji MS MOM obravnavali strateški dokument v drugem branju in sprejeli Strategijo trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor 2022–2027, katere pripravo je vodila in usmerjala Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor v sodelovanju z Mesto občino Maribor in Zavodom za turizem Maribor.

Strateški dokument opredeljuje turistično vizijo mesta, ki sledi cilju da je Maribor mesto, ki krepi veselje do življena.

Turistična vizija: »Maribor je svetovno prepoznavna destinacija najstarejše vinske trte, ki v prepletu mestnega utripa in zelene narave razvaja z gastronomskimi, aktivnimi in trajnostnimi doživetji ter je središče vrhunskih kulturnih, športnih in poslovnih dogodkov širše regije.«

Poudarki so na zelenem, trajnostnem in butičnem turizmu. Strateški dokument mesto Maribor opredeljuje kot mesto treh svetov: svet ob Dravi, svet na Pohorju in svet vinorodnih gričev. Skozi aktivnosti mesto pozicioniramo kot mesto vrhunskih dogodkov, mesto najstarejše trte na svetu, mesto vina in kulinarike, mesto kulturnih zakladov, mesto športa in top izhodišče za outdoor dejavnosti.

Za razvoj inovativnih turističnih produktov, podaljšanja dobe bivanja, povezovanje deležnikov v destinaciji ter razvoj prepoznavne blagovne znamke opredeljujemo šest prioritet oz. strateških področij razvoja: upravljanje in organiziranje destinacije, razvoj kompetenc kadrov, infrastruktura, razvoj, kakovost, avtentičnost in inovativnost turističnih produktov, trženje in promocija ter trajnostni koncept razvoja turizma. V okviru prioritete upravljanje in organiziranje destinacije Maribor je opredeljen model destinacijske menedžment organizacije, ki predstavlja strokovno strateško telo za turizem, katere nosilec je Zavod za turizem Maribor.