Preskoči na glavno vsebino

STRATEGIJA RAZVOJA IN TRŽENJA PONUDBE DESTINACIJE POHORJE 2021−2027

STRATEGIJA RAZVOJA IN TRŽENJA PONUDBE DESTINACIJE POHORJE 2021−2027

Več kot 200 različnih deležnikov je na več kot 70 srečanjih sodelovalo pri pripravi enega izmed ključnih dokumentov, ki usmerja nadaljnji razvoj in trženje Destinacije Pohorje.

Regionalni razvojni agenciji za Podravje - Maribor je bila zaupana koordinacija priprave. Ključna novost je oblikovan model upravljanja Destinacijske management in marketing organizacije Pohorje (DMMO Pohorje), ki bo temeljila na petih vsebinskih stebrih oz. centrih, in sicer za trženje, kakovost, doživetja, raziskave in razvoj ter upravljanje turistične infrastrukture. Izvajanje aktivnosti bo v prihodnje razdeljena med koordinatorjem partnerstva in vodilnimi destinacijami na območju Pohorja.

Načrte za naslednjih šest let smo predstavili širši strokovni javnosti, ponudnikom in partnerjem, ki bodo pomemben deležnik pri uresničevanju ukrepov in ciljev na področju razvoja, trženja in mreženja deležnikov.

Prav tako se nam zdi pomembno, da bo začrtana vizija Pohorja usklajena tudi z nastajajočima Strategijama trajnostne rasti slovenskega turizma 20222028 in digitalne transformacije slovenskega turizma 20222026, saj bomo lahko na ta način realizirali prepoznane prioritetne projekte oz. potencialne vsebine.