Preskoči na glavno vsebino

Uravnotežen turistični razvoj in skrb za naravo

Uravnotežen turistični razvoj in skrb za naravo

V okviru projekta »Doživetja Bolfenk« smo pripravili programsko nalogo - elaborat celovite ureditve prostora od spodnje postaje vzpenjače do trikotne jase in Koče Luka, do Bellevuja in Bolfenka, pa vse do Razglednika in mariborskega dela Rozkine gozdne učne poti. Preučili smo možnosti celostne ureditve Mariborskega Pohorja, ki je zajemal pregled dejanskega stanja destinacije Mariborsko Pohorje, conacijo destinacije Mariborsko Pohorje na območja ter potencialne aktivnosti na Mariborskem Pohorju.

S programsko nalogo je območje dobilo nove potencialne vsebine, predvsem pa celostno podobo in razlog za obisk v vseh letnih časih. Programska naloga z identifikacijo vsebin in conacijo aktivnosti bo osnova za pripravo arhitekturnih rešitev in investicijskih projektov za celovito ureditev turističnega območja z ustrezno komunalno in turistično infrastrukturo.

Nalogo smo soustvarjali z različnimi deležniki, tako splošno kot strokovno javnostjo. Namen vseh vključenih je bil, da premišljeno umestimo vsebine, ki bi lahko bile dodana vrednost območja. Pri tem smo načrtovali ukrepe in aktivnosti na način, da med različnimi uporabniki prostora ne bo prihajalo do konfliktov.

Doživetja za različne okuse

Z željo čim širšo javnost ozavestiti o pomenu narave in kulturne dediščine območja in njegovih raznoterih vsebin, smo pripravili e-brošuro DOŽIVETJA BOLFENK.

Zavedamo se pomena skrbi za naravo ter dobrobiti za lokalno prebivalstvo, ki naš »hrib« obiskujejo vsakodnevno, zato bi si želeli, da vas bodo njene vsebine nagovorile čim večkrat.