Preskoči na glavno vsebino

Kako uspešni smo bili pri črpanju evropskih sredstev v Podravju?

Kako uspešni smo bili pri črpanju evropskih sredstev v Podravju?

Danes je v Gradu Rače potekalo zaključno srečanje Sveta regije, Razvojnega sveta regije in Regijske razvojne mreže Podravja, ki ga vsako leto organizira Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, letos skupaj z gostiteljico Občino Rače - Fram. V središče razprave smo postavili prihodnje izvajanje kohezijske politike v luči skladnejšega regionalnega razvoja ter pregled prioritetnih projektov, izvedenih v okviru Dogovora za razvoj regije Podravje.

»Slovenija se pri uspešnosti porabe razpoložljivih sredstev programskega obdobja 2014-2020 z doseženimi 96 % uvršča na peto mesto, kar pomeni, da smo pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike med najbolj uspešnimi državami članicami Evropske unije«, je uvodoma povedal dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj ter dodal, da je bila »podravska razvojna regija pri čezmejnih INTERREG projektih zelo uspešna, hkrati pa zgodbo o uspešnem vključevanju v čezmejno sodelovanje nadaljuje tudi v novi finančni perspektivi.«

Za programsko obdobje 2021-2027 so na ministrstvu vzpostavili vse potrebne podlage in s tem omogočili »da bo do konca leta razpisanih za okoli 200 milijonov evrov sredstev, v pripravi pa so tudi dokumenti s katerimi bomo lažje definirali ter s tem zagotovili skladnejši regionalni razvoj«, še dodaja minister Jevšek.

Upravičenci iz Podravske regije so do 1. oktobra letos v okviru Regionalnega razvojnega programa (RRP) uspešno pridobili finančno podporo za »1.421 projektov v višini 319,881.319 evrov. Največ sofinanciranih sredstev je Podravje pridobilo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR),in sicer 236,771.578 evrov za 962 projektov, kjer so v 118 primerih upravičenke občine Podravske regije, v kar 844 primerih pa so upravičenci podjetja, javni zavodi, združenja, društva in osnovne šole ter drugi. Iz Evropskega socialnega sklada (ESS) je bilo v tem času potrjenih 374 projektov v višini 42,466.917 evrov, od katerih je bila večina (241) upravičencev vrtcev, osnovnih in srednjih šol, v 12 primerih Univerza v Mariboru ter v šestih primerih Zdravstveni domovi. Najmanj projektov je bilo sofinanciranih iz Kohezijskega sklada (KS) - 76 projektov v višini 40,642.823 evrov. Od tega so bile v 34 primerih upravičenke občine in ostale javne ustanove v 42 primerih pa podjetja«, navaja Karmen Razlag, v. d. direktorja RRA Podravje - Maribor.

Na RRA Podravje - Maribor smo skupaj s partnerji aktivno sodelovali pri pripravi in usklajevanju prioritetnih projektnih predlogov uvrščenih v Dogovor za razvoj regije Podravje (DRR). V dveh pozivih so prijavili 36 projektov v višini 92,5 mio evrov, potrjenih pa je bilo 31 projektov iz prednostnih naložb komunalne (12 projektov), poslovne (10), kolesarske (pet) in regionalne mobilnostne infrastrukture (eden) ter dva projekta iz naslova ohranjanja biotske raznovrstnosti ter en projekt Fundacije Prizma za ustvarjanje novih delovnih mest in vključujoče družbe (SOCIOLAB), v skupni vrednosti nekaj čez 128,4 mio evrov s predvideno vrednostjo sofinanciranja v višini 84,3 mio evrov.

»Nekaj sredstev je žal ostalo neporabljenih, saj občine prijaviteljice, zaradi premalo lastnih sredstev, niso zaprle finančne konstrukcije. Težava se je reševala do zadnjega trenutka, zato regija ni bila sposobna »ostanka« sredstev pravočasno prenesti na že odobrene projekte. V prihodnji finančni perspektivi pričakujemo pravočasen začetek priprave Dogovorov za razvoj regije, določitev odstotka sofinanciranja, ki bo zagotavljal varno in pravočasno izvedbo projektov ter bistveno hitrejše odločanje o potrditvi vlog za sofinanciranje«, je povedal Boris Keuc, vodja Sektorja za regionalni razvoj na RRA Podravje - Maribor.

Gostitelj letošnjega srečanja, župan Občine Rače Fram, Samo Rajšp poudarja pomen sodelovanja ključnih akterjev v regiji »ki bodo še naprej pomembno prispevali k nadaljnjemu razvoju podravskih občin, pri čemer bo poudarek na področjih energetske in prehrambene samooskrbe regije, reševanju oskrbe s pitno vodo, gradnji čistilnih naprav, ukrepom na področju krožnega gospodarstva in ureditvi kolesarskih povezav ter turističnemu in investicijskemu potencialu Podravja«.