Preskoči na glavno vsebino

Kako vključiti priseljence v novo lokalno okolje?

Kako vključiti priseljence v novo lokalno okolje?

V okviru mednarodnega projekta Embrace iščemo načine kako enakopravno vključiti priseljence v njihovo novo lokalno okolje.

Ena izmed ključnih aktivnosti, ki jih kot projektni partner izvajamo na RRA Podravje - Maribor, je identifikacija ovir pri vključevanju tujcev. V ta namen se je izvedel niz delavnic z eno izmed številčnejših skupin tujcev v mestu. Na OŠ Slave Klavore je organizirana skupina žensk iz Kosova, ki se samoiniciativno učijo slovenski jezik. Srečujejo se z veliko težavo, da zaradi neznanja slovenskega jezika ne morejo primerno komunicirati v svoji soseski in predstaviti svoje plati zgodbe prihoda v Maribor ter izzivov s katerimi se tukaj srečujejo v vsakdanjem življenju.

Na RRA Podravje - Maribor že vrsto let sledimo migracijskim tokovom in iščemo strateške rešitve na sistemski ravni, ki bodo v korist vsem skupinam priseljencev, kakor tudi mestu Maribor in regiji Podravje. Trudimo se konstruktivno reševati navedene težave in širši javnosti predstaviti izzive priseljenk, zato smo v sodelovanju z Radiom Maribor v radijski tribuni predstavili »Priseljenke s Kosova.« Prispevek je dostopen tukaj.

Ob tem pa je potrebno povedati, da smo v projektu Embrace ugotovili, da se s podobnimi težavami srečujejo tudi druge skupine priseljencev v Mariboru (npr. iz Indije, Nepala, Irana, …), ki pa so številčno mnogo manjše in posledično manj opazne.