Preskoči na glavno vsebino

Najpomembnejši ukrep je opuščanje uporabe osebnih vozil, povečanje uporabe javnega potniškega prometa in optimizacija logistike.

Najpomembnejši ukrep je opuščanje uporabe osebnih vozil, povečanje uporabe javnega potniškega prometa in optimizacija logistike.

Včeraj se je odvil že drugi posvet v okviru Evropskega tedna mobilnosti, tokrat z naslovom: Spremenimo potovalne navade.

V luči velikih podnebnih sprememb v zadnjem obdobju v ospredje prihajajo ukrepi, s katerimi želimo zmanjšati globalno segrevanje ozračja iz vseh možnih virov. Od leta 2005 se v Sloveniji emisije toplogrednih plinov znižujejo, delež emisij toplogrednih plinov iz prometa pa se drastično povečuje. Promet je edini sektor, v katerem so se izpusti v zadnjih treh desetletjih povečali , in sicer za 33,5 odstotka. Samo v Sloveniji se je število registriranih osebnih avtomobilov v zadnjem desetletju povečalo za 10 % (v letu 2011 jih je bilo 1.066.495, leta 2020 pa že 1.170.690). Kar pomeni, da se po slovenskih cestah generira več prometa in večje je onesnaževanje zraka iz tega vira. Tudi pritiski po finančnih sredstvih za investicije v cestno omrežje naraščajo. Najpomembnejši ukrep je opuščanje uporabe osebnih vozil, povečanje uporabe javnega potniškega prometa in optimizacija logistike.

Na posvetu smo predstavili aktualne teme in ukrepe s področja trajnostne mobilnosti na občinski, regionalni in državni ravni, hkrati pa so bili nagovorjeni tudi veliki zaposlovalci kot večji generatorji prometa v regiji. Sogovorniki so predstavili rezultate in izvedene aktivnosti projekta TRIBUTE, Regionalne centre mobilnosti, celostno prometno strategijo Ljubljanske urbane regije, pomen vključevanja javnosti s pomočjo začasnih intervencij, mobilnostne načrte za ustanove v Sloveniji ter potovalne navade v urbanih območjih.

Preberite več