Preskoči na glavno vsebino

Podpora za nadaljnji razvoj Dravske kolesarske poti in vzpostavitev zavarovanega območja Drave državnega pomena ter celostna ureditev plovbe na Dravi

Podpora za nadaljnji razvoj Dravske kolesarske poti in vzpostavitev zavarovanega območja Drave državnega pomena ter celostna ureditev plovbe na Dravi

Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot, ki ga podpira 21 občin, je na zadnji skupščini 9. marca potrdilo nadaljnje dveletno sodelovanje in koordiniranje partnerstva na področju promocije,ki ga že 3. leto izvaja Sektor za turizem na Regionalni razvojni agenciji za Podravje Maribor.

Partnerji projekta podpirajo uspešno zgodbo sodelovanja in sledijo zastavljenemu cilju po celovitem upravljanju območja reke Drave. V zadnjem letu so Direkcija RS za infrastrukturo, tudi partner projekta, ter občine in DEM na Dravski kolesarski poti uresničile mnoge novosti. Med njimi so: ureditev kolesarske steze na Ruškem mostu, izgradnja kolesarske poti v Muti, sanacija kolesarske poti v Hajdini, prestavitev poti v Dogošah in navezava kolesarske poti v Melju pri jezu.

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je pomemben korak k razvoju reke usmerila tudi v okviru aktivnosti, ki se navezujejo na plovnost na reki Dravi. Med drugim je skupaj z občinami pripravila strokovne podlage za ureditev plovnosti na reki Dravi na območju med HE Mariborski otok in HE Fala. Poleg turističnega vidika je potrebno omeniti potencial, ki ga Drava nudi za razvoj JPP, turističnih voženj ter možnosti nadgradnje in širitve ponudbe na področju športa in rekreacije na Dravi.

Pomembno novost predstavlja želja po vzpostavitvi zavarovanega območja Drave državnega pomena, katerega cilj je dvigniti ugled in prepoznavnost zavarovanih območji ob Dravi. Ob tem si želimo vzpostaviti upravljanje in urediti njeno financiranje. Občine so na skupščini podpisale Pobudo o vzpostavitvi zavarovanega območja, ki ga bomo sedaj posredovali resornemu ministrstvu.

>Preberi več<