Preskoči na glavno vsebino

Podporni stebri podjetništva Podravja

Podporni stebri podjetništva Podravja

S ciljem širše podpore podjetništvu s tremi stebri povezujemo deležnike podravskega podjetništva.

Naši strokovnjaki in svetovalci za področje podjetništva potencialnim podjetnikom in mladim nudijostrokovno pomoč tako pri razvoju poslovne ideje kot pri svetovanju ob registraciji podjetja ter tudi povezovanju domačih in tujih partnerjev ter potencialnih investitorjev. Vse to na enem mestu - Kreativni park Drava (KPD), Pobreška cesta 20, Maribor. KPD bo s sodobno prenovo zgodovinskega objekta postal podjetniško razvojni center regije.

I. steber - podpora pri razvoju in realizaciji podjetniške ideje

PONI Podravje

Zelo uspešen model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega lahko razvijete in realizirate lastno podjetniško idejo, predstavlja program PONI Podravje. Za obdobje štirih mesecev se izbrani kandidati zaposlijo za polni delovni čas pri enem izmed partnerjev projekta PONI Podravje: RRA Podravje – Maribor ali Znanstveno-raziskovalnem središču Bistra Ptuj. Udeleženci skozi celostni program podjetniških usposabljanj, kjer vam strokovnjaki in svetovalci nudijo mentorstvo, izobraževanja in vsestransko pomoč pri razvoju vaše poslovne ideje, osvojite potrebne kompetence za samostojno podjetniško pot in s tem samozaposlitev.

II. steber - podpora vsem podjetnikom in podjetnikom začetnikom

SPOT svetovanje Podravje

Vsi, ki se odločite za lastno podjetniško pot, ste deležni brezplačne podpore preko točke SPOT svetovanje Podravje, ki je osnovna vstopna točka za vse podjetnike in povečuje vašo informiranost in znanje za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa. Izvajamo storitve za potencialne podjetnike ter obstoječa mikro, mala in srednje velika podjetja, vse z namenom krepitve podjetniškega potenciala ter pospeševanja ustanavljanja novih podjetij.

Podpora SIO

Kadar v okviru SPOT svetovanje Podravje ugotovimo, da je vaše podjetje že v razvojni fazi in želite bolj poglobljeno podporo, takrat vam v okviru podpore SIO dodelimo mentorja, ki vam z brezplačnim 10-urnim svetovanjem pomaga pri nadgradnji in razvoju podjetniške ideje za ustvarjanje dodane vrednosti vašega podjetja.

Mrežni podjetniški inkubator Podravje (MPIP)

Spodbujanju podjetniške aktivnosti in kulture s ciljem ustanavljanja novih podjetij ter novih inovativnih delovnih mest v Podravski regiji je namenjen Mrežni podjetniški inkubator Podravje (MPIP). MPIP je vrsta podjetniškega inkubatorja, ki mladim podjetjem, starim do 5 let, nudi učinkovito podjetniško okolje s strokovno podporo v procesu razvoja, rasti in vzpostavljanju partnerstev na domači in mednarodni ravni, pomoč pri iskanju virov financiranja iz zasebnih in javnih sredstev, brezplačne podjetniške delavnice in izobraževanja ter ugoden najem infrastrukture na več lokacijah celotne podravske regije.

Evropska podjetniška mreža (EEN)

Zelo pomemben je program Evropske podjetniške mreže, ki podjetjem in obrtnikom nudi podporo v obliki povezovanja, informiranja in svetovanja na področju iskanja domačih in tujih poslovnih partnerjev, organizacije poslovnih srečanj, javnih razpisov in programov EU ter nenazadnje pri koriščenju projektnih sredstev.

Regijska štipendijska shema (RŠS)

Razvojno naravnan inštrument, namenjen sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcem za štipendiranje dijakov in študentov predstavlja Regijska štipendijska shema (RŠS), katere potrebo prepoznavamo kot trajni mehanizem na državni ravni. RŠS povezuje mlade in gospodarstvo pri uresničevanju poklicnih in zaposlitvenih potreb, mlade usmerja k izbiri zaposljivih poklicev, pomaga delodajalcem s sofinanciranjem kadrovske štipendije pri dolgoročnem načrtovanju in zagotavljanju potrebnih kadrov, ter s tem zmanjšuje »beg možganov« iz regije.

III. steber - privabljanje investitorjev

Invest Podravje

Namen projekta Invest Podravje je nudenje podpore pri dezinvestiranju, iskanju strateških investitorjev za vstop na nove trge, iskanju najbolj primerne lokacije za izvedbo investicije in iskanju prave investicijske priložnosti glede na želje investitorja. Tukaj je zbranih več kot 50 investicijskih priložnosti na območju Podravja.

Svet Podravske regije je 23. februarja 2023 na 47. redni seji sprejeli nov strateški dokument Strategijo privabljanja investitorjev v Podravsko regijo. Strategija jenastala v okviru projekta Invest Podravje - Slovenija, ki ga podpira vseh 41 občin Podravske regije in je prvi tovrstni dokument na regionalni ravni.

Ključna sporočila dokumenta so:
- jasna razvojna smer gospodarstva Podravske regije,
- aktivno nagovarjanje investitorjev iz ciljnih sektorjev,
- povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Podrobnejše informacije o naših storitvah in projektih najdete na povezavah v besedilu.


O naši podpori podjetništvu Podravja so poročali tudi: