Preskoči na glavno vsebino

RRA Podravje - Maribor stopa v ospredje pri trajnostnem razvoju gorskih območij z včlanitvijo v združenje Euromontana

RRA Podravje - Maribor stopa v ospredje pri trajnostnem razvoju gorskih območij z včlanitvijo v združenje Euromontana
FOTO: Klavdija Gornik, RRA Podravje - Maribor, članica upravnega odbora Euromontane v družbi predsednika, Juanan Gutierrez in direktorja Euromontane, Guillaume Corradino.


RRA Podravje - Maribor se je pridružila združenju Euromontana, ki je večsektorsko združenje, namenjeno sodelovanju in razvoju gorskih območij. Glavno poslanstvo združenja Euromontana je spodbujati gorska območja ter zagotavljati celostni in trajnostni razvoj ter izboljšati kakovost življenja na teh območjih.

Včlanitev v združenje Euromontana omogoča članom, kot je RRA Podravje - Maribor, sodelovanje v širšem mednarodnem kontekstu ter pridobivanje podpore, izmenjavo znanja in izkušenj ter izvajanje projektov, namenjenih spodbujanju in razvoju gorskih območij.

Združenje Euromontana se osredotoča na različne vidike gorskih območij, vključno z varstvom okolja, trajnostnim turizmom, kmetijstvom, regionalnim razvojem in drugimi dejavniki, ki vplivajo na življenje v gorskih regijah. S svojimi aktivnostmi in pobudami združenje podpira politike in projekte, ki prispevajo k trajnostnemu in uravnoteženemu razvoju gorskih območij v Evropi.

Kot koordinatorji Partnerstva za Pohorje že od leta 2019 vztrajno gradimo pot k celostnemu preboju Pohorja na različnih področjih: naravovarstvu, turizmu in gospodarstvu, pri čemer izjemno pomembno vlogo pripisujemo mobilnosti. Naša predanost pa je usmerjena tudi v nenehno upoštevanje potreb lokalnega prebivalstva, saj Pohorje predstavlja njihov dom.

»Združenje predstavlja edinstveno priložnost za izmenjavo idej, pridobivanje novih vpogledov in iskanje trajnostnih rešitev. S tem korakom želimo še bolj osredotočiti naša prizadevanja na celostni razvoj Pohorja ter hkrati zagotoviti, da so potrebe in interesi naših lokalnih prebivalcev v središču naših prizadevanj,« pojasnjuje v. d. direktorja Karmen Razlag.

Na novembrski seji skupščine, ki je potekala na sedežu združenja v Bruslju, je bila RRA Podravje - Maribor potrjena tudi kot članica upravnega odbora.

Aktivno članstvo v Euromontani nam prinaša:

ENAKOVREDNO SODELOVANJE pri oblikovanju politik, ki omogočajo gorskim območjem, da postanejo ključni soustvarjalci lastnega razvoja. Gre za utrjevanje vplivne in usklajene skupnosti, ki se osredotoča na gorska območja ter aktivno komunicira s Evropsko unijo in njenimi članicami.

ŠIRJENJE LASTNE VIZIJE, dejavnosti organizacije ter promocijo gorskega območja z aktivnim obveščanjem evropskih institucij in drugih akterjev v gorskih regijah. To vključuje predlaganje dogodkov, deljenje rezultatov dela in širjenje informacij, ki prispevajo k boljšemu razumevanju in zavedanju pomembnosti gorskih območij.

OBSEŽNO VEČSEKTORSKO IN RAZNOLIKO MREŽO ORGANIZACIJ, ki aktivno delujejo na področju razvoja gorskih območij. To vključuje razvijanje lastnih projektov, oblikovanje partnerstev ter spodbujanje sodelovanja na evropski ravni in v domači državi. Pomembno je izkoristiti to omrežje za izmenjavo znanja, pridobivanje novih perspektiv in učinkovito uresničevanje ciljev na področju razvoja gorskih območij.

PREDNOSTNO VLOGO pri sodelovanju v partnerstvih, ki jih združenje Euromontana oblikuje za razvoj evropskih projektov, posvečenih vprašanjem, ki so relevantna za gorska območja. To vključuje možnost aktivnega sodelovanja pri oblikovanju in izvajanju projektov, ki se osredotočajo na izzive in potrebe gorskih regij ter prispevajo k njihovemu trajnostnemu razvoju.

KLJUČNE INFORMACIJE in analize o temah, ki vplivajo na evropska gorska območja, kot so elektronske novice, dostop do posebnega dela spletne strani ter sodelovanje v tematskih izmenjavah. To omogoča pridobivanje relevantnih in ažurnih informacij ter možnost sodelovanja v izmenjavi znanja in izkušenj med člani združenja.

AKTIVNO SODELOVANJE na dogodkih, kot so polletne evropske gorske konvencije, evropske konference ter informativni sestanki za člane, je ključno. To omogoča članom neposreden stik z aktualnimi izzivi, priložnostmi in trendi na področju gorskih območij, hkrati pa predstavlja platformo za izmenjavo idej, mreženje s strokovnjaki ter soustvarjanje smernic za trajnostni razvoj gorskih regij v Evropi.