Preskoči na glavno vsebino

Sprejeta Strategija pametno mesto Maribor 2030

Sprejeta Strategija pametno mesto Maribor 2030

Mestni svetniki so na 36. seji MS MOM obravnavali strateški dokument v drugi obravnavi in sprejeli Strategijo pametnega mesta Maribor 2030, katere pripravo je vodila in usmerjala Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor v sodelovanju z Mestno občino Maribor.

Vizija strategije v ospredje postavlja temelje pametnih rešitev v skupno dobro vseh sfer življenja z namenom privabljanja ljudi ter investitorjev v naše pametno mesto.

Strateški dokument je sestavljen iz splošne predstavitve in vizije Mestne občine Maribor, analize trenutnega stanja, strategije pametnega mesta do leta 2030 in 2050 ter načrta spremljanja in vrednotenja izvajanja strategije. Identificiranih je bilo sedem področij, ki jih naslavlja strategija, in sicer: upravljanje, gospodarstvo, mobilnost, okolje, bivanje, ljudje in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Pri vsakem od navedenih področij je bil opredeljen cilj, ukrepi in kazalniki, ki bodo prispevali h ključnemu cilju, to je izboljšana kakovost življenja prebivalcev Mestne občine Maribor z uvajanjem pametnih rešitev.

Ekosistem pametnega mesta temelji na treh ključnih stebrih: upravljanju, inovacijskem potencialu ter infrastrukturi in virih. Slednji stebri zajemajo področja upravljanja, gospodarstva, mobilnosti in okolja, ti pa se dopolnjujejo še s področji bivanja in ljudi. Informacijsko-komunikacijske tehnologije pa predstavljajo horizontalno področje, ki zaobjema vse tri stebre in se prepleta s preostalimi šestimi področji.

Poseben pomen pri uresničevanju strategije pa bo imelo sodelovanje identificiranih ključnih deležnikov, navedenih v obliki četverne vijačnice (javno-občinska sfera, poslovna sfera, znanstveno-raziskovalna sfera in civilna družbe).

Strategijo najdete na tej povezavi.