Preskoči na glavno vsebino

Ustanovljena je nova Lokalna akcijska skupina Srce Štajerske

Ustanovljena je nova Lokalna akcijska skupina Srce Štajerske

V torek (14. 2. 2023) je bila v prostorih Kulturnega doma Hoče ustanovljena nova Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Štajerske. Delovala bo na območju občin Hoče-Slivnica, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram, Starše in Maribor, pod okriljem vodilnega partnerja, Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor (RRA Podravje - Maribor) v programskem obdobju 2021-2027.

Iniciativi za ustanovitev nove LAS se je do včeraj s podpisom pogodbe pridružilo 66 predstavnikov iz javnega, gospodarskega in zasebnega sektorja, nastala pa je z željo po združitvi TOTI LAS, LAS Lastovica in pridružitvi Občine Rače-Fram. »Združitev obeh LAS bo pozitivno vplivala na učinkovitejše upravljanje in enostavnejše izvajanje medobčinskih projektov na območju vseh šestih občin, saj bodo prav zaradi povezanosti lažje in bolje izkoristile pridobljena sredstva,« je izpostavil Uroš Rozman, direktor RRA Podravje - Maribor. Nova LAS bo nadaljevala delo v okviru pristopa Community-Led-Local-Development (CLLD) ter pridobila sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Tako kot doslej aktivnosti ne bo mogoče izvajati v okviru mestnega naselja Maribor, ampak samo v okoliških naseljih, saj je namen LAS spodbujanje in uresničevanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«, kar pomeni upoštevanje v okolju prepoznanih lokalnih razvojnih potreb in možnosti. Te bodo podrobneje opredeljene v Strategiji lokalnega razvoja, ki jo bodo člani LAS oblikovali v okviru delavnic in srečanj do konca letošnjega junija. Predlagana strategija bo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrjena predvidoma do konca 2023, prvi javni pozivi pa bi lahko bili objavljeni v začetku 2024.

V LAS Srce Štajerske se lahko s pristopno izjavo včlanite kadarkoli.

»Veselimo se tvornega sodelovanja in verjamemo, da bo novoustanovljena LAS tudi v tej perspektivi uspešna ter da bodo njeni rezultati pripomogli k okolju bolj prijaznemu in kakovostnejšemu življenju prebivalcev na območju LAS Srce Štajerske,« je povedal Rozman.