Preskoči na glavno vsebino

CCRI – poziv k sodelovanju

CCRI – poziv k sodelovanju

Decembra 2023 je Svet podravske regije podprl Regionalno strategijo za prehod v biokrožno gospodarstvo, Podravje 2023-2030, katere cilj je vzpostaviti regionalni model za celostno upravljanje vseh razpoložljivih virov v regiji.

Sprejetju strategije sledi priprava akcijskega načrta, v okviru katerega bodo regionalni deležniki sodelovali pri pripravi »krožnih sistemskih rešitev.«[1] Ker je ključni izziv v regiji razdrobljenost, temeljijo predlagane rešitve na povezovanju deležnikov. V ta namen so predvidene akcijske skupine deležnikov, ki bodo sodelovale na izvedbi posameznih krožnih sistemskih rešitev (KSR), kot so navedene v strategiji:

 • zapiranje regionalnih snovnih ciklov biorazgradljivih materialov,
 • krožni rastlinjaki in pridelava zelenjave v zaprtih prostorih,
 • krožna raba sedimentov iz rečnih in jezerskih vodnih teles v gradbeništvu in kmetijstvu,
 • izraba obstoječih obnovljivih virov energije v regiji, predvsem odvečne toplote in geotermije,
 • ponovna uporaba vode in blata iz čistilnih naprav,
 • predelava in krožna uporaba komunalnih in industrijskih bioloških ostankov,
 • krožna raba nizkokakovostne lesne biomase,
 • zbiranje regionalnih podatkov kot osnova za KSR,
 • ocenjevanje krožnega potenciala posameznih specifičnih snovnih tokov,
 • regionalna platforma sodelovanja za bio gospodarstvo,
 • dvig kompetenc,
 • ozaveščanje.

Število KSR, pri katerih bi posamezni deležniki želeli sodelovati, ni omejeno.

Vse deležnike, ki imate interes sodelovati pri izvedbi posamezne KSR prosimo, da kontaktirate RRA Podravje - Maribor, Sektor za raziskave, razvoj in inovacije, in sicer na: rri@rra-podravje.si

_______________________________________________

[1] Koncept Krožne sistemske rešitve (KSR) je bil prvič predstavljen v programu Evropskega zelenega dogovora kot: »medsektorski demonstracijski projekt za teritorialno izvajanje krožnega in podnebno nevtralnega gospodarstva«, ki vključuje »več relevantnih akterjev« in je »povezan z geografsko zaključenim območjem«.