Preskoči na glavno vsebino

Nataša Ritonija imenovana za vodjo delovne skupine AER za bioekonomijo

Nataša Ritonija imenovana za vodjo delovne skupine AER za bioekonomijo

Z velikim veseljem sporočamo, da je naša direktorica, Nataša Ritonija, prevzela vodstvo delovne skupine za bioekonomijo v okviru Skupščine evropskih regij (Assembly of European Regions - AER). Namen te delovne skupine je spodbujanje trajnostnega razvoja z izkoriščanjem potenciala bioekonomije za ustvarjanje delovnih mest in rast v evropskih regijah.

Nataša se je te dni skupaj s predstavnico Razvojnega sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, Brino Lazar, mudila v Gruziji, kjer sta se udeležili Generalne skupščine in srečanja članov AER v Batumiju. V okviru dogodka sta za člane delovne skupine za področje bioekonomije organizirali in uspešno izvedli interaktivno delavnico. Udeleženi predstavniki evropskih regij so izmenjali znanja in izkušnje tega področja ter spoznali primere dobrih praks iz Vzhodne Slovenije in Flevolanda na Nizozemskem. Dorekli so tudi naslednje korake, kot je delovni zajtrk med Evropskim tednom regij in mest oktobra 2024 v Bruslju ter sestavo zbirk dobrih praks regij za promocijo bioekonomije na evropskih tleh. Udeleženci in člani delovne skupine so se strinjali, da bioekonomija postaja vedno bolj pomembna tema, ki jo bodo evropske regije s sodelovanjem nadgrajevale tudi v prihodnosti.

Dolgoletne izkušnje in uspešno delo RRA Podravje - Maribor so bile ključne za imenovanje Nataše Ritonije na mesto vodje delovne skupine AER za področje bioekonomije, kar je v Batumiju predstavila tudi iz vidika spreminjanja pogledov na vire za njen trajnosten razvoj.

Pod njenim vodstvom bo delovna skupina ustvarila prostor za izmenjavo izkušenj, iskanje virov in strateških informacij ter razvoj pobud in projektov. Osredotočali se bodo na ključna področja, kot so bioosnovani gradbeni materiali, novi prehranski sistemi in ravnanje z odpadki. Prav tako bodo reševali izzive pri razvoju in privabljanju ustreznih veščin v bioekonomskih industrijah. Natašino vodenje bo neposredno prispevalo tudi k sledenju naši strategiji za biokrožno gospodarstvo, ki jo izvajamo v sklopu projekta CCRI - Pilotna regija Podravje. Cilj strategije je razviti krožne sistemske rešitve, ki bodo pripomogle k trajnostnemu razvoju naše regije.

Več o naši strategiji za biokrožno gospodarstvo lahko preberete tukaj.