Preskoči na glavno vsebino

INERTWASTE - izmenjava dobrih praks pri ravnanju z inertnimi odpadki

INERTWASTE - izmenjava dobrih praks pri ravnanju z inertnimi odpadki

Minuli teden smo na RRA Podravje Maribor gostili mednarodno partnerstvo iz Francije, Španije, Belgije in Danske, kjer so partnerji in njihovi deležniki projekta INERTWASTE (sofinanciranega iz programa INTERREG EUROPE) izmenjevali dobre prakse pri ravnanju z inertnimi odpadki.

Izmed predstavljenih dobrih praks iz tujine, so med bolj zanimivimi za našo regijo zagotovo danski primeri povezovanja vseh občin v državi k izvajanju podnebnega akcijskega načrta ter popisi gradbenih materialov v stavbah, kot nekakšna banka bodočih materialov, ki se lahko uporabijo za reciklažo.

Tako je bilo skupno predstavljenih 10 primerov dobrih praks: Uporaba predelanih zemljin za obnovo kamnolomov (Gagneraud - SCLM; Francija), Reciklaža inertnih odpadkov v gradbeništvu (NEO Eco, Francija), Pretvarjanje inertnih odpadkov v zemljine za obnovo rudarskih območij (Magna, Španija), Podnebni akcijski načrt DK2020 (Guldbergsund, Danska), Digitalizacija stavb in gradbenih materialov (Milva, Danska), Krožno gospodarjenje z viri v mestu (Javni holding Maribor, Slovenija), SRIP Krožno gospodarstvo (Štajerska gospodarska zbornica, Slovenija), Uporaba odpada kot sekundarne surovine (Zavod za Gradbeništvo Slovenije, Slovenija), ReSyntex (Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, Slovenija), in DICE (RRA Podravje – Maribor, Slovenija); ter dva demonstracijska ogleda: Kreativni park Drava (RRA Podravje - Maribor) in Cinderela (Nigrad).

Tujim partnerjem pa so bili predvsem zanimivi primeri naših dobrih praks, katere so si ogledali tudi v živo na lokaciji Nigrada.

V iskanju in prenosu novih znanj bodo tako v obdobju trajanja projekta izvedeni še nadaljnji študijski obiski, partnerstvo pa bo okrepilo sposobnost svojih regij pri zelenem prehodu.