Preskoči na glavno vsebino

Javni poziv (povabilo) LAS Srce Štajerske k oddaji kandidatur za člane Ocenjevalne komisije

Javni poziv (povabilo) LAS Srce Štajerske k oddaji kandidatur za člane Ocenjevalne komisije

LAS Srce Štajerske bo v naslednjih letih predvidoma objavila 4 do 6 javnih pozivov, preko katerih se bo razdeljevalo sredstva za sofinanciranje lokalnih razvojnih idej oz. manjših lokalnih projektov na območju Mestne občine Maribor ter občin Hoče-Slivnica, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Starše in Rače-Fram. LAS mora ta sredstva razdeljevati ob upoštevanju načela transparentnosti in enakopravne obravnave prijav.

Ocenjevalna komisija bo tako imela pomembno nalogo pregledovanja in ocenjevanja vlog, prispelih na javne pozive LAS.


Člani Ocenjevalne komisije:

  • morajo imeti izkušnje vsaj z enega od področij: lokalnega razvoja, razvoja podeželja, vodenja projektov, ekonomije, kmetijstva, prava, podjetništva, gradbeništva ipd;
  • se bodo na uvodnem usposabljanju seznanili s pravnimi podlagami (Uredba CLLD za obdobje 2023-2027) ter internimi podlagami za dodeljevanje sredstev LAS (Strategija lokalnega razvoja LAS, Pravilnik o izvedbi postoka javnih pozivov LAS, javne pozive ipd.);
  • se bodo več krat sestajali v živo, pri svojem delu pa uporabljali tudi sodobnejša IKT orodja (sestanki preko MS Teams, elektronske vloge, …);
  • ne smejo biti v sorodstvenem ali poslovnem razmerju s prijavitelji oz. partnerji na javnih pozivih, in ne smejo biti člani upravnega ali nadzornega odbora LAS.

Delo članov Ocenjevalne komisije bo strokovno, tehnično in organizacijsko podprl vodilni partner LAS, RRA Podravje - Maribor.


Če menite, da bi lahko vi sami ali pa nekdo, ki ga poznate, korektno opravil to delo, vas vabimo, da do 30. avgusta 2024 na naslov las-srcestajerske@rra-podravje.si posredujete predlog kandidature na izpolnjenem obrazcu. Izmed vseh prejetih kandidatur bodo člani Upravnega odbora LAS v mesecu septembru imenovali 6 rednih in 6 nadomestnih članov Ocenjevalne komisije.

Vljudno vabljeni, da tudi vi aktivno sodelujete pri ustvarjanju uspešnih lokalnih zgodb!