Preskoči na glavno vsebino

Ostajamo zavezani viziji: Gradimo uspešno prihodnost Pohorja še naprej

Ostajamo zavezani viziji: Gradimo uspešno prihodnost Pohorja še naprej

Maribor, 25. januar 2024: Člani Partnerstva za Pohorje so na včerajšnji skupščini potrdili predlog Načrta aktivnosti Partnerstva za Pohorje za leti 2024 in 2025 in s tem podprli idejo, da samo povezani lahko Pohorje zarišemo na domač in mednarodni turistični zemljevid.

Partnerstvo za Pohorje predstavlja dober primer prakse povezovanja in sodelovanja različnih deležnikov. V tem trenutku je aktivno vključenih kar 42 partnerjev, ki se strinjajo, da lahko le na tak način dvignemo prepoznavnost Destinacije Pohorje. Po 4-letnem delovanju se lahko partnerstvo pohvali z mnogimi dosežki. Ključna sta zagotovo oba strateška dokumenta: »Strategija razvoja Pohorja« in »Strategijo razvoja in trženja ponudbe Destinacije Pohorje 2021−2027«, ki sta postavila smernice nadaljnjega razvoja. Svojo prepoznavnost gradimo skozi poenoteno podobo in krovno spletno stranjo (pohorje-slovenija.si) s celovito outdoor ponudbo Pohorja. Veliko smo dosegli tudi na področju kolesarske infrastrukture, saj smo uspeli označiti kar 470 km kolesarskih povezav: 7 krožnih kolesarskih povezav po ovršju Pohorja, 7 povezav v dolino ter na novo vzpostavili Kozjaško kolesarsko transverzalo. Veseli nas, da so se slovenska gorska smučišča na Pohorju s pomočjo vladnega financiranja uspešno preoblikovala v celoletna turistična središča. Omenjene investicije na Pohorju znašajo v skupni vrednosti 34 mio EUR, ministrstvo jih je podprlo s 24,7 mio EUR. Prav tako so v zaključni fazi dolgoletna prizadevanja za vzpostavitev Regijskega parka Pohorje.

Ob tem svežem razvoju in nadgradnji smučarskih središč se obeta nov zagon za turizem na Pohorju. Te spremembe bodo ne le privabile ljubitelje zimskih športov, temveč tudi tiste, ki si želijo raznolikosti in aktivnosti v gorskem okolju skozi vse letne čase. Gre za pomemben mejnik, s katerim se postavlja nov standard za preoblikovanje slovenskih gorskih središč. Na ta način smo bližje cilju, da postanemo konkurenčni podobnim destinacijam doma in v tujini.

Predsednik in pobudnik partnerstva, Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, se s ponosom ozira na prehojeno pot, z zavedanjem, da je ogromno izzivov še pred nami: »Da bi uspešno reševali izzive, bomo nadaljevali z odprtim dialogom med partnerji, kjer bomo prisluhnili idejam in predlogom vsakega posameznega deležnika. S skupnimi močmi bomo iskali inovativne rešitve, ki bodo hkrati spodbujale turistični razvoj in varovanje naravnega okolja. Poudaril bi tudi pomen tesnega sodelovanja z lokalno skupnostjo, saj se zavedamo, da je njen prispevek ključen pri doseganju trajnostnih ciljev. Skupaj bomo spodbujali odgovorno turistično prakso, vlagali v ohranjanje biotske raznovrstnosti ter skrbeli za ohranjanje kulturne dediščine

Poudariti je treba, da tudi nacionalna turistična strategija podpira regijska povezovanja, kot je Partnerstvo za Pohorje. Zato smo v okviru načrta aktivnosti z leti 2024 in 2025 prednostno umestili področji umetnosti in kulture, ki jih bo v okviru promocije podprla tudi Slovenska turistična organizacija. Še naprej pa bomo skrbeli za razvoj cestne, kolesarske in pohodniške infrastrukture ter skupaj s partnerji pripravljali projekte za pridobitev nacionalnih in evropskih sredstev.

RRA Podravje - Maribor, koordinator Partnerstva za Pohorje, se zaveda odgovornosti, ki so mu jo zaupali partnerji. »Do danes so narejeni dobri temelji, na katerih lahko gradimo naprej. Zavedati pa se je treba, da moramo vsi ponotranjiti idejo povezanega Pohorja, saj bomo le na ta način močnejši,« je dodala nova direktorica agencije, Nataša Ritonija.

S ponosom bomo še naprej predstavljali Pohorje kot biser, ki navdušuje obiskovalce v vseh letnih časih. Trudili se bomo, da njegova neukrotljiva narava na 800 km2 ostane zgled sožitje človeka in narave.