Preskoči na glavno vsebino

Prvo srečanje lokalne podnebne misije: Mission CE Climate

Prvo srečanje lokalne podnebne misije: Mission CE Climate

V okviru projekta Mission CE Climate (Interreg Central Europe) smo projektni partnerji RRA Podravje - Maribor, E-Zavod in Mestna občina Maribor vzpostavili lokalno podnebno misijo. Sestavljajo jo ključni deležniki, ki delujejo na področju prilagajanja podnebnim spremembam. Njen namen je povezovanje deležnikov in vzpostavitev trajnega sodelovanja ter izmenjave informacij s ciljem izboljšanja odpornosti na podnebne spremembe.

Na prvem izredno dinamičnem in konstruktivnem srečanju (posvetu) 20. marca 2024, z naslovom »Zelena misija za podnebje«, smo različne projekte in aktivnosti, ki vodijo našo družbo v bolj zeleno in zdravo prihodnost predstavili RRA Podravje - Maribor, Agencija republike Slovenije za okolje, Energetsko podnebna agencija za Podravje, Štajerska gospodarska zbornica, Univerza v Mariboru, Univerzitetni klinični center Maribor, Skupina javni holding Maribor, E-Zavod, Mestna občina Maribor in Skupna služba za varstvo okolja, ki deluje v okviru Skupne občinske uprave Maribor. Naslovili smo:

- krožno gospodarjenje z odpadki,

- podnebne spremembe v Sloveniji,

- uvajanje obnovljivih virov na področju energije,

- ozaveščanje in izobraževanje na temo podnebnih sprememb ter blaženja le-teh,

- uvajanje zelene infrastrukture in sonaravnih rešitev,

- pomembnost povečanja odpornosti skupnosti na podnebne spremembe,

- uvajanje inovativnih rešitev in zagotavljanje prenosa dobrih praks,

- podporo duševnemu zdravju mladih, ki vključuje tudi okoljsko anksioznost,

- trajnostni sistemi in inovacije na področju prehrane,

- zaščito prebivalstva pred vročino,

- vlogo Skupne službe varstva okolja,

- odgovorno ravnanje z odpadki in vodo ter

- pomen družbene odgovornosti.

Vsi deležniki smo izrazili željo po povezovanju in rednih letnih srečanjih ter tudi izpostavili teme, ki bi jih želeli nasloviti na prihodnjih srečanjih.

Zahvaljujemo se vsem udeležencem, ki prispevajo k aktivnemu delovanju na področju blaženja posledic podnebnih sprememb.