Preskoči na glavno vsebino

RRA Podravje - Maribor potrjuje svojo zavezanost k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti

RRA Podravje - Maribor potrjuje svojo zavezanost k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti

S ponosom sporočamo, da smo pridobili pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. S tem še dodatno potrjujemo našo predanost družbeno odgovornemu delovanju ter zavezanost k trajnostnemu razvoju celotne Podravske regije.

Družbeno odgovornost razumemo kot strateško trajnostno zavezo sodelovanja z okoljem in deležniki ter delovanja v okviru naših temeljnih področij, kjer:

spodbujamo regionalni razvoj, s katerim prispevamo k izboljšanju kakovosti življenja v naši regiji;

podpiramo razvoj regionalnega turizma, saj verjamemo v pomembnost ohranjanja ter promocije kulturne in naravne dediščine;

investiramo v raziskave in pametno specializacijo, s čimer spodbujamo inovativnost ter ustvarjanje dodane vrednosti v gospodarstvu;

podpiramo podjetniško okolje in privabljamo investitorje, kar prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in krepitvi gospodarskega razvoja naše regije.

V sodelovanju s partnerji prispevamo k trajnostnim ciljem Združenih narodov do leta 2030.

trajnostni cilji


RRA Podravje - Maribor smo najstarejša in največja regionalna razvojna agencija ter skupaj s partnerskimi institucijami pomemben člen za razvoj 41 občin podravske regije. V številnih partnerstvih se na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni zavezujemo k nadaljnjemu izvajanju projektov, ki prispevajo k družbeno odgovornemu oblikovanju trajnostne prihodnosti za našo organizacijo, širšo skupnost ter celotno regijo. Zavedamo se, da je prepoznavanje trendov in njihova integracija v naše delovanje ključno za doseganje trajnostne prihodnosti Podravja.

Veselimo se sodelovanja z vsemi deležniki in vas vabimo k izmenjavi dobrih praks, iskanju rešitev in naslavljanju različnih izzivov, ki jih prinaša ta čas. Povezani lahko ustvarjamo boljšo prihodnost za vse nas.