Preskoči na glavno vsebino

Vabimo vas na razvojno delavnico za pripravo "pilotnega projekta" v okviru 3P4SSE

Vabimo vas na razvojno delavnico za pripravo "pilotnega projekta" v okviru 3P4SSE

Vabimo vas na razvojno delavnico, na kateri bomo oblikovali izhodišča in smernice za pripravo »pilotnega projekta«.


V javno zasebnem partnerstvu bomo:

- naslovili prepoznane izzive,

- oblikovali družbeno inovativne rešitve ter

- jih realizirali v okviru novih modelov socialne in solidarnostne ekonomije.


PROGRAM

10.00 – 10.15

Uvod s predstavitvijo namena srečanja in udeležencev

10.15 – 10.40

Predstavitev projekta 3P4SSE (Javno-zasebno partnerstvo za socialno in solidarnostno ekonomijo), ključnih rezultatov raziskave ter prihajajočih aktivnosti projekta

10.40 – 11.00

Možnosti sodelovanja občin v javno zasebnih partnerstvih za podporo socialni ekonomiji

11.00 – 11.15

Primer dobre prakse javno zasebnega partnerstva pokrajine Trento (Italija)

11.15 – 11.30

SocioLab – podporni ekosistem družbenega inoviranja in socialne ekonomije Podravja in možnosti za krepitev javno zasebnega partnerstva

11.30 – 11.45

Odmor

11. 45 – 12.00

Družbeni in okolijski izzivi občine Poljčane (tudi v navezavi na sosednje občine, predvsem v Dravinjski dolini)

12.00 – 14.00

Laboratorij družbenega inoviranja (interaktivna delavnica):

  • ključni družbeni in okolijski izzivi;
  • oblikovanje idejnih predlogov rešitev za prioritetne izzive s pomočjo javno zasebnega partnerstva in novih poslovnih modelov socialne ekonomije ter rangiranje le-teh;
  • cilji in okvirne aktivnosti za realizacijo prioritetnega idejnega predloga;
  • dogovor o pristopu k pripravi podrobnega akcijskega načrta za prototipiranje in testiranje idejnega predloga v okviru pilotne aktivnosti projekta 3P4SSE.

Prosimo, da zaradi lažje organizacije dogodka svojo prisotnost potrdite s prijavo na spletnem obrazcu najkasneje do 22. januarja 2024.

Dodatne informacije: d.luzarsajt@fundacija-prizma.si ali amna.potocnik@rra-podravje.si

Vljudno vabljeni!