Preskoči na glavno vsebino

Mrežni podjetniški inkubator Podravje

Mrežni podjetniški inkubator Podravje

Mrežni podjetniški inkubator Podravje

Potrebujete poslovni prostor?

O inkubatorju

Mrežni podjetniški inkubator Podravje (MPIP) je vrsta podjetniškega inkubatorja, ki je namenjen podpori razvoja mladih podjetij v regiji ter spodbujanju podjetniške aktivnosti in podjetniške kulture v regiji. Mladim podjetjem nudi učinkovito podjetniško okolje, ki zajema fizično infrastrukturo na več lokacijah, strokovno podporo, storitve mreženja in strokovno pomoč pri iskanju virov financiranja iz zasebnih in javnih sredstev.

Vzpostavitev regijskega inkubatorja predstavlja nadgradnjo podpornega okolja za podjetništvo na regionalni ravni, ob tesnem sodelovanju z lokamrelnimi skupnostmi, ter pospešuje ustanavljanje novih podjetij, ter nudi konkretno pomoč pri delovanju, rasti ter razvoju ustanovljenih podjetij. Mrežni podjetniški inkubator je strateškega pomena v celotni regiji, z več mikro lokacijami širom celotne Podravske regije, ki deluje kot generator poslovne podpore za nastanek in razvoj novih podjetij v regiji.

Poslanstvo Mrežnega podjetniškega
inkubatorja Podravje

MPIP bo s svojim delovanjem uresničeval poslanstvo povezovanja različnih ključnih subjektov s ciljem spodbujanja podjetniške kulture in ustanavljanja novih podjetij z višjo dodano vrednostjo v Podravski regiji.

Storitve

Mrežni podjetniški inkubator Podravje nudi podjetjem oz. inkubirancem:

  • ugoden najem prostorov na lokacijah posameznih občin v Podravju;
  • kvalitetno in urejeno poslovno okolje;
  • subvencionirane podjetniške delavnice in izobraževanja do 100% subvencije;
  • svetovanje in mentorstvo s področja podjetništva;

  • lažji dostop in s tem učinkovitejše koriščenje storitev za podjetja, ki jih nudijo projekti SPOT, SIO, EEN, PONI itd.;
  • analizo in vrednotenje poslovne ideje;
  • sodelovanje z drugimi podjetniki, startupi in mentorji;
  • pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev, sodelavcev;
  • promocijo podjetja.

Razpoložljivi poslovni prostori

Sedež MPIP je v poslovni stavbi na Pobreški cesti 20, 2000 Maribor. Enote MPIP se nahajajo na lokacijah v posameznih občinah v Podravju, vključenih v projekt.

Maribor

MPIP pisarne Energetika Maribor d.o.o.

se nahajajo na lokaciji Jadranska cesta 28 v Mariboru.

Pisarne se nahajajo v tretjem nadstropju objekta, s pripadajočimi prostori in infrastrukturo v skupni velikosti 412,30 m2 neto tlorisnih površin. Na voljo je 12 pisarn v velikosti od 20m2 do 25m2. Proste so še 3 pisarne in 3 delovna mesta v coworking prostorih.

0
proste pisarne
0
prosta coworking delovna mesta

Prioritetna področja

Prioritetna področja so opredeljena na osnovi Strategije pametne specializacije RS Slovenije:

digitalizacija (pametna mesta in skupnosti, pametne stavbe in dom z lesno verigo),

krožno gospodarstvo (mreže za prehod v krožno gospodarstvo).

Maribor

MPIP pisarne Štajerskega tehnološkega parka d.o.o.

se nahajajo na Železnikovi 4 v Mariboru.
Na voljo je 8 delovnih mest.

Hoče - Slivnica

MPIP pisarna v občini Hoče - Slivnica

se nahaja na naslovu Bohova 2a, 2311 Hoče, v objektu PGD Bohova.
Na voljo so 4 delovna mesta v coworking prostoru v 1. nadstropju v velikosti 30,39m² tlorisnih površin s spremljajočo infrastrukturo.

0
prosta coworking delovna mesta

Prioritetna področja

Prioritetno področje je:

turizem

razvoj podeželja

Šentilj

MPIP pisarne v občini Šentilj

se nahajajo na naslovu Slovenska ulica 1, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.
Na voljo so 4 pisarne, skupaj 62,30 m² tlorisnih površin s spremljajočo infrastrukturo.

0
proste pisarne

Vključitev v MPIP