Preskoči na glavno vsebino

SIO-ŠTP 2020-22

SIO-ŠTP 2020-22

SIO-ŠTP 2020-22

Cilj projekta SIO-ŠTP 2020-22 je zagotoviti celovito podporo pri razvoju inovativnih podjetniških idej.

Aktivnosti v okviru projekta SIO-ŠTP 2020-22 so usmerjene v zagotavljanje podpore potencialnim podjetnikom ter inovativnim start-up podjetjem v naslednjih dveh podjetniških razvojnih fazah:

Faza 1

Poslovna podpora poslovnim idejam pri njihovi preverbi ter pripravi načrta njihove uresničitve.

Faza 2

Podpora rasti in razvoju start up podjetij - poslovna podpora podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.

Kaj ponuja?

V okviru projekta SIO-ŠTP 2020-22 je podjetnikom ter inovativnim start-up podjetjem na voljo poslovna podpora v obliki:

Promocijskih dogodkov

Namenjeni so približanju vsebin o podpornih aktivnostih v okviru podpornega okolja širši javnosti in ciljnim skupinam, z namenom vključevanja le-teh v konkretno podjetniško podporo v okviru projekta.

Tematskih dogodkov

Namenjeni so razširjanju specifičnega znanja za hitrejšo podjetniško rast med ciljnimi skupinami.

Informiranja in svetovanja

Za ciljne uporabnike za premagovanje tekočih poslovnih izzivov.

Mentoriranja

Podjetnikov za bolj učinkovit izvajanje njihovih poslovnih aktivnosti.

Ekspertne podpore

Podjetniškim idejam z namenom podpore pri njihovem razvoju in rasti.

Področja

Svetovanje, mentoriranje in ekspertna podpora je na voljo na naslednjih področjih:

 • razvoj produkta,
 • organizacija procesov,
 • validacija poslovnih idej,
 • oblikovanje poslovnih modelov,
 • promocija, trženje, marketing,
 • pravno področje,
 • finančno in davčno področje,
 • internacionalizacija,
 • kadrovsko področje,
 • IKT

ter morebitnih drugih strokovnih področjih, na katerih se podjetniki srečujejo z izzivi.

Skozi navedeno prispeva k:

 • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
 • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
 • premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

​Aktivnosti Štajerskega tehnološkega parka v okviru operacije SIO-ŠTP 2020-22 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast. www.eu-skladi.si

SIO-ŠTP 2020-22

SIO-ŠTP 2020-22

Obišči spletno stran

Druge informacije o projektu:

Vodilni partner: Štajerski tehnološki park d.o.o.

Projektno partnerstvo: /

Trajanje projekta: januar 2020–december 2022.

Skupna vrednost projekta: 469.051,60 evrov.

Vir financiranja: Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 201 –2020, prednostne osi 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Info


Kontaktna oseba:

Želite prejemati
poslovne e-novice?