Preskoči na glavno vsebino

3P4SSE

Naziv projekta: Javno-zasebno partnerstvo (3P) za socialno in solidarnostno ekonomijo (SSE)
Akronim: 3P4SSE

Logo 3 P4 SSE

Kratek opis projekta

V Srednji Evropi so očitne ozemeljske in socialno-ekonomske razlike med državami članicami EU. Slednje se kaže tudi v različnih pristopih in institucionalni obravnavi socialne in regionalne kohezije. Socialna izključenost in revščina namreč bolj prizadevata vzhodna in sredozemska tržna gospodarstva (vir: Eurostat, 2018-2019).

Ker Agenda 2030 spodbuja ozemeljsko oblikovanje socialnih politik in daje prednost oblikovanju policentričnih omrežij, je cilj programa 3P4SSE zapolniti regionalne vrzeli pri obravnavi šibkih gospodarskih sektorjev (z nizko dodano vrednostjo) in prikrajšanih ljudi, in sicer s spodbujanjem ozemeljskega povezovanja socialnih in solidarnostnih gospodarstev tako na regionalni kot na evropski ravni. Takšno povezovanje mora temeljiti na javno zasebnem partnerstvu (3P) in strateškem sodelovanju različnih institucij.

Projekt 3P4SSE prinaša novosti na področju socialnih inovacij in predstavlja vertikalno in horizontalno sodelovanje med javnimi in zasebnimi deležniki. V ta namen bo oblikovana skupna strategija ter pripravljeni akcijski načrti za krepitev socialnih inovacij na področju zdravja, izobraževanja in socialnih storitev. Sodelovanje bo formalizirano s podpisom posebnega memoranduma v okviru evropske mreže SSE in vzpostavitvijo platforme za izmenjavo znanj in storitev ter spodbujanje vzajemnega učenja. Rezultati bodo namenjeni nosilcem odločanja, tako javnim kot zasebnim deležnikom na območju sodelovanja programa Srednje Evrope. Nadnacionalno sodelovanje bo omogočilo celovitejše in bolj trajnostne pristope.

Vodilni partner: Avtonomna pokrajina Trento (Italija)

Projektno partnerstvo: Nacionalno združenje za razvoj civilne družbe (Hrvaška), Regionalna razvojna agencija ARLEG SA (Poljska), Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA (Slovenija), FAB – združenje za poklicno izobraževanje (Avstrija), Panonsko poslovno združenje (Madžarska), Fundacija LINKS (Italija), ALDA+ (Italija), Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor (Slovenija), Spodnje saleški center za socialno podjetništvo (Poljska), Splitsko-dalmatinska županija (Hrvaška).

Trajanje projekta: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

Skupna vrednost projekta: 1,69 milijona EUR

Vir financiranja: Interreg Srednja Evropa (80%)