Preskoči na glavno vsebino

CCRI - Pilotna regija Podravje

Naziv projekta: Circular Cities and Regions Initiative
Akronim: CCRI

Logo CCRI

Kaj je CCRI?

Iniciativa krožnih mest in regij (Circular Cities and Regions Initiative - CCRI) je iniciativa evropske komisije, ki prispeva k doseganju ciljev Evropskega zelenega dogovora.

Podravska pilotna regija

V letu 2022 je bil v okviru CCRI izveden poziv, kjer je bila Podravska regija ena izmed skupno 12 mest in regij v Evropi, ki bo v okviru iniciative prejela podporo pri izvedbi krožnih sistemskih rešitev (Circular Systemic Solutions - CSS). Tako bo do leta 2025 koordinator CCRI pilotne regije RRA Podravje - Maribor ob strokovni podpori E-Zavoda, Ptuj skupaj z deležniki v regiji pripravil Strategijo razvoja biokrožnega gospodarstva, ki bo služila kot podlaga za pripravo nabora regijskih projektov in Akcijskega načrta ter razvoja mehanizmov za financiranje identificiranih projektov. V ta namen se aktivno pridobivajo tudi mednarodna nepovratna sredstva, s pomočjo katerih bo mogoče posamezne sistemske rešitve tudi preizkusiti in vpeljati kot sistemske rešitve Podravske regije na področju krožnega gospodarstva.

Koordinator: RRA Podravje - Maribor

Strokovna podpora: E-zavod, Ptuj

Trajanje projekta: oktober 2022 – julij 2025