Preskoči na glavno vsebino

CESLA

Naziv projekta: CESLA – Čezmejna implementacija okolju prijaznih ultra-lahkih vozil v Sloveniji in Avstriji
Akronim: CESLA

Kratek opis projekta:

S projektom »CESLA – Čezmejna implementacija okolju prijaznih ultra-lahkih vozil v Sloveniji in Avstriji« so partnerji projekta želeli vzpodbuditi razvoj trga in uporabo ultra-lahkih vozil na čezmejnem slovensko-avstrijskem območju.

Projektne dejavnosti so bile usmerjene v predstavitve uspešne uporabe električnih ultra-lahkih vozil na praktičnih primerih ter ustvarjanje kritične mase v regiji, z namenom podpore lokalnim proizvajalcem tovrstnih vozil ter raziskavam in optimizaciji pogojev za uporabo teh vozil v skupnem čezmejnem podvigu.

Partnerji projektnega konzorcija CESLA so skozi implementacijo projekta zagotavljali MSP-jem temeljne informacije in demonstracije, potrebne za industrializacijo in trženje okolju prijaznih ultra-lahkih vozil. To je bilo doseženo s: pripravo izhodišč in skupne razvojne strategije, tehnično pripravo vzorčnih modelov, pilotno implementacijo in predstavitvijo okolju prijaznih ultra-lahkih vozil, usposabljanji in nadaljnjim mreženjem vseh zainteresiranih deležnikov (MSP, industrije, turističnih ponudnikov, občin itd.) za skupen čezmejni razvoj trga in skupnih marketinških aktivnosti, medsebojno izmenjavo informacij, znanj in spretnosti v povezavi z okolju prijaznimi tehnologijami, razširjanjem, promocijo in osveščanjem o uporabi okolju prijaznih ultra-lahkih vozilih.

Implementacija predlaganega projekta je okrepila podobo okolju prijaznih ultra-lahkih vozil za uporabo v turizmu in spodbudila zanimanje za uporabo okolju prijaznih ultra-lahkih vozil tudi v javnem in gospodarskem sektorju.

Vodilni partner:
TECES

Projektno partnerstvo:
Teces, RRA Podravje - Maribor, UM – FERI, UM – FS, FGM – AMOR, Fachhochschule Technikum Kärnten.

Trajanje projekta:
maj 2009–oktober 2012.

Skupna vrednost projekta:
871.587,92 evrov.

Viri financiranja:
ESRR in RS