Preskoči na glavno vsebino

CHAIN REACTIONS

Naziv projekta: CHAIN REACTIONS - Pospeševanje pametne industrijske rasti skozi inoviranje vrednostnih verig
Akronim: CHAIN REACTIONS

CHAIN REACTIONS RGBCh Rea logo

Kratek opis projekta:

Namen projekta CHAIN REACTIONS je povečati inovacijske sposobnosti industrijskih podjetij. Ideja je, absorbirati nova znanja in jih spremeniti v konkurenčnost in poslovno vrednost, rast ter dobiček, zlasti pa je treba MSP pomagati pri premagovanju obremenitev delovanja in pomanjkanju zmogljivosti na področju inovacij ter močnejšem vključevanju v nastajajoče transnacionalne in globalne vrednostne verige.

Projekt se osredotoča na nekaj ključnih sektorjev, ki temeljijo na njihovi vključitvi v regionalne strategije pametne specializacije. Ti so: napredna proizvodnja, IKT in elektronika, energija in okolje, zdravje in biogospodarstvo. Partnerstvo bo razvilo praktične instrumente (npr. zrelostne modele) za merjenje inovacijskih potencialov in zmogljivosti; ustanovilo t. i. »triple helix« zavezništva za inovacije in rast (Innovation Growth Alliances) in razvilo njihovo sposobnost za podporo inoviranju vrednostnih verig ter vzpostavilo observatorije vrednostnih verig za analizo izbranih industrijskih sektorjev in njihovih vrednostnih verig.

Vodilni partner: Pannon Business Network (Madžarska).

Projektno partnerstvo: Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (Madžarska), Štajerski tehnološki park (Slovenija), Camera di commercio industria artigianato agricoltura Padova (Italija), Hrvatska gospodarska komora (Hrvaška), Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. (Češka republika), bwcon GmbH (Nemčija), Wrocławski Park Technologicz ny S.A. (Poljska), Košice IT Valley, z.p.o. (Slovaška), Bioeconomy Cluster (Slovaška), R-Tech GmbH (Nemčija), Górnośląska Agencja Przedsiębior czości i Rozwoju sp. z o.o. (Poljska).

Trajanje projekta: april 2019 – december 2022

Skupna vrednost projekta: 2.090.597,00 evrov (1.736.183,85 evrov sofinancira ESRR)

Vir financiranja: Projekt je podprt s strani programa Interreg CENTRAL EUROPE, ki je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.