Preskoči na glavno vsebino

Chance4Change

Naziv projekta: Chance4Change – Razvoj, izvedba in vrednotenje programov za izboljšanje subjektivnega dobrega počutja
Akronim: Chance4Change – Razvoj, izvedba in vrednotenje programov za izboljšanje subjektivnega dobrega počutja

Kratek opis projekta:

Izboljšanje zdravja je pomemben strateški cilj Evropske unije. WHO je že leta 1946 opredelila »zdravje kot stanje popolnega telesnega, duhovnega in družabnega dobrega počutja in ne zgolj kot odsotnost bolezni ali hib« in si med cilji v 21. stoletju zadala: »… do leta 2020 naj se poveča psihično zdravje prebivalstva, osebam s psihičnimi problemi pa naj bodo dostopne bolj celovite storitve«. V skladu z navedeno problematiko je bil projekt Chance4Change razdeljen na dva komplementarna dela: ekspertni (ki predstavlja osnovo za znanstveno preučevanje sprememb v podjetjih in iskanje novih metod, tehnik in programov za povečanje subjektivne blaginje) in regionalni del (oziroma regionalno platformo za povečanje subjektivne blaginje prebivalcev). Zgolj v dialogu različnih deležnikov in z delovanjem na različnih ravneh lahko ustvarjamo okvirne pogoje za doseganje tako materialne kot subjektivne blaginje posameznikov

V okviru Chance4Change je bila vzpostavljena čezmejna mreža strokovnjakov za dobro počutje prebivalstva obmejne regije in oblikovan nabor ponudnikov storitev za ohranjanje ali dvig dobrega počutja prebivalcev. Razviti so bili alternativni instrumenti, programi in tehnike dobrega počutja, podkrepljene z empiričnim raziskovanjem in pilotnim testiranjem v elektro-kovinski industriji. Oblikovan je bil model in izbrane metode za preventivno ukrepanje na področju psihičnega, mentalnega, fizičnega in socialnega zdravja.

Projekt Chance4Change je bil namenjen zagotavljanju dobrega počutja prebivalcev v obmejnem območju, z izvedbo mednarodnih dogodkov je prispeval k transdiciplinarnemu raziskovanju in razpravi o tem, kaj subjektivno dobro počutje je, kaj pomeni zagotavljanje kakovostnih storitev in kdo so ponudniki v obmejnem območju. Z izvedbo usposabljanj za prebivalce mest je prispeval k dvigu kvalitete življenja v urbanem okolju.

Vodilni partner:
RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo
Regionalmanagement Graz – Graz Umgebung (Avstrija), UNI MB, Ekonomsko-poslovna fakulteta (Slovenija), Initiative Mensch – Verein zur Förderung des körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens (Avstrija), Sindikat kovinske in elektro industrije (Slovenija), IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (Slovenija) Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Psychologie (Avstrija), PAMETEN – Center znanja, vizij in uspešnosti Murska Sobota (Slovenija).

Trajanje projekta:
oktober 2010–september 2013.

Skupna vrednost projekta:
900.000,00 evrov.

Vir financiranja:
Operativni program Slovenija-Avstrija 2007–2013, MGRT.

Projektno gradivo:

  • Znanstvena monografija Premagovanje stresa kot sredstvo za zagotavljanje dobrega počutja
  • Kompas dobrega počutja
  • Mednarodna konferenca Chance4Change
  • V iskanju srečnosti – povzetki prispevkov, Manifest Mreže dobrega počutja v Mariboru.