Preskoči na glavno vsebino

ClusterPoliSEE

Naziv projekta: Smarter Cluster Policies for South East Europe
Akronim: ClusterPoliSEE

2 Cluster Poli SEE Cps logo whiteback

Opis projekta:

Glavne aktivnosti projekta so bile razvoj učne/informativne platforme in mehanizma na področju politik grozdenja, analiza in ocena obstoječih programov in politik grozdenja, pri čemer je bila RRA Podravje - Maribor zadolžena za strokovni pregled vsebin in oblikovanje predlogov ter oblikovanje skupne strategije za nadaljnji razvoj grozdov na območju Jugo vzhodne Evrope.

V okviru projekta je bila oblikovana skupna IKT platforma, ki je bila namenjena izobraževanju oseb javnega prava ter zasebnih interesnih skupin, ki so povezane z oblikovanjem politik na področju grozdenja in inovacij. Poudarek je bil na definiranju, razvoju in implementaciji regionalnih politik grozdenja z namenom večje podpore pri oblikovanju uspešnih grozdov ter oblikovanje skupne IKT platforme kot učne platforme, namenjene oblikovanju učinkovitih politik, pilotnih iniciativ ter podpori čezmejnega sodelovanja.

Vodilni partner:
Regija Marche (Italija).

Projektno partnerstvo:
Emilia Romagna Region, General Directorate for Industry, Trade and Tourism (Italija), Veneto Region - Industry and Craft Department (Italija), Pannon Business Network Association (Madžarska), The Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency (Bolgarija), Union of Hellenic Chamber of Commerce (Grčija), Region of Central Macedonia (Grčija), Athena Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies/ Corallia Clusters Initiative Unit (Grčija), AWS, Austria Wirtschaftsservice Ltd (Avstrija), Ecoplus, The Business Agency of Lower Austria Ltd (Avstrija), North East Regional Development Agency (Romunija), Institute for Economic Forecsating (Romunija), Ministry of Economy, Commerce and Business Environment (Romunija), The Union of Slovak Clusters (Slovaška), Trnava self Governing Region (Slovaška), University of Primorska, Science and Research Centre of Koper (Slovenija), Ministry of Economy of the Slovak Republic (Slovaška), MAG - Hungarian Economic Development Centre (Madžarska), Istrian Development Agency (Hrvaška), Povincial secretariat fo Economy (Srbija), Albanian Invesetment Development Agency (Albanija), University of Novi Sad (Srbija), Ministry of Economic Developmemt - Department for Development and Economic Cohesion (Italija),RRA Podravje - Maribor (Slovenija).

Trajanje projekta:
maj 2012–oktober 2014.

Skupna vrednost projekta:
5,186,352.00 evrov.

Vir financiranja:
Program Jugovzhodna Evropa (South East Europe – SEE)