Preskoči na glavno vsebino

CROWDSTREAM

Naziv projekta: CROWDSTREAM – Crowdfunding za usmerjanje inovacij
Akronim: CROWDSTREAM

Logo Crowd

Kratek opis projekta:

Cilj projekta „CrowdStream - Crowdfunding za usmerjanje inovacij“ je izboljšati učinkovitost javne / zasebne poslovne podpore inovativnim podjetjem za dostop do kakovostnega alternativnega financiranja.

Da bi podprl zahteven cilj izboljšanja podpore za dostop do alternativnega financiranja, CrowdStream združuje partnerstvo javnih in zasebnih akterjev, ki imajo veliko izkušenj na področju množičnega financiranja, zagonskega financiranja in podpore inovacijam. Pilotni ukrepi bodo partnerstvu omogočili preizkus okvirnih pogojev za izvajanje modelov množičnega financiranja za regionalno podporo inovacijam.

Glavni rezultat projekta bo izboljšano sodelovanje med organizacijami za podporo podjetjem in podjetji, da se zagotovi kvaliteten dostop do množičnega financiranja.

Zato se bo CrowdStream razvil v ustrezen okvir, ki bo vzpostavil množično financiranje kot instrument za omogočanje izvajanja regionalnih inovativnih projektov z:

  • razvijanjem skupnih meril kakovosti za vse vrste platform za množično financiranje (CF);
  • opredelitvijo pravnega okvira za čezmejno množično financiranje;
  • spodbujanjem sodelovanja ustreznih akterjev (platforme za množično financiranje, regije, regionalne agencije za inovacije, javni skladi za inovacije, kreativna industrija, medijske univerze, podjetniški inkubatorji, podjetja (zlasti MSP), socialni mediji in finančna industrija);
  • zagotavljanjem usposabljanj o CF za javni/zasebni sektor;
  • ozaveščanjem o CF kot alternativnem finančnem orodju pri zagotavljanju ustreznih informacij;
  • začetkom postopnega načrtovanja za uvajanje inovativnih finančnih rešitev za inovacije v podonavski regiji;
  • delovanjem kot multiplikator/razširjevalec.

Vodilni partner: AEI – Agentur für europäische Integration und wurtschaftliche Entwicklung GmbH (Austria)

Projektno partnerstvo: 16 partnerjev iz 12 držav.

Trajanje projekta: december 2016–maj 2019.

Skupna vrednost projekta: 1.649.950,00 evrov(1.178.578,11 evrov sofinancira ESRR, 223.879,37 evrov sofinancira IPA).

Vir financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije, iz transnacionalnega programa Interreg Podonavje.