Preskoči na glavno vsebino

DesAlps

Naziv projekta: Design Thinking for a Smart Innovation eco-system in Alpine Space
Akronim: DesAlps

2 Des Alps logo
DesAlps

Opis projekta:

Projekt je bil namenjen izboljšanju pogojev za inoviranje v malih in srednje velikih podjetjih s pomočjo uporabe Design Thinking metode. V okviru projekta je bila oblikovana spletna platforma »Design Thinking Lab«, ki vsebuje informacije o Design Thinking (DT) metodi ter povezuje mednarodne strokovnjake in podjetja, ki potrebujejo njihove storitve.

Projektni partnerji so v okviru projekta pridobili poglobljena znanja na področju DT metode ter se tako usposobili za svetovanje uporabnikom pri uvajanju metode v njihove razvojne procese. Organizirane so bile delavnice za podjetja in podporne institucije, v okviru katerih je bila prikazana uporaba metode v praksi. Prav tako so bili izvedeni pilotni primeri poglobljenega svetovanja posameznim podjetjem.

Design Thinking (slov. dizajnersko razmišljanje) je oblikovalska metoda, ki ponuja inovativen način iskanja rešitev pri razvoju izdelkov, storitev, tehnologij, poslovnih modelov in procesov. Metoda temelji na iskanju in kreiranju rešitev, ki ustrezajo dejanskim potrebam uporabnikov. Pri prepoznavi potreb pa je ključna vpeljava empatije v proces. Metodo pri svojem delu lahko uporabljajo podjetniki, menedžerji, projektni vodje, skrbniki blagovnih znamk, marketinški specialisti, svetovalci, IT specialisti, inovacijski timi ter eksperti za strateško planiranje.

Vodilni partner:
t2i Technology Transfer and Innovation (Italija).

Projektno partnerstvo:
t2i - Technology Transfer and Innovation s. c. a r. l. (Italija), Padova Chamber of Commerce (Italija), Metropolitan City of Turin (Italija), Business Upper Austria (Avstrija), Innovation and Technology Transfer Salzburg GmbH (Avstrija), Bwcon GmbH (Nemčija), Toulon Var Technologies (Francija), Regional Agency for Innovation and SME Internationalisation – ARII PACA (Francija), Gospodarska zbornica Slovenija (Slovenija), RRA Podravje - Maribor (Slovenija).

Trajanje projekta:
november 2016–februar 2020.

Skupna vrednost projekta:
1.921.900 evrov, od tega 1.633.615 evrov ESRR.

Vir financiranja:
ESRR, Interreg Območje Alp.