Preskoči na glavno vsebino

Destinacija Štajerska

Naziv projekta: Destinacija Štajerska

Destinacija Štajerska

Kratek opis projekta:

Območje Štajerske predstavlja geografsko zaokroženo področje s skupnimi tradicijskimi, zgodovinskimi in kulturnimi značilnostmi. Štajerska ima okus, čustva in doživetja, zgodovino ter tradicijo.

Tako so deležniki na tem območju prepoznali potrebo po večjem in učinkovitejšem povezovanju podravskih občin, ki nas bo zarisalo na domač in svetovni turistični zemljevid. Skupno povezovanje močno spodbuja tudi nova Strategija slovenskega turizma 2022–2028, ki pozdravlja tovrstna regijska povezovanja. Zaživela je pobuda po vzpostavitvi Destinacije Štajerska.

Gre za vzpostavitev skupne regijske blagovne znamke Štajerska, ki povezuje destinacije in druge lokalne skupnosti, ki imajo interes po razvoju turizma na geografsko zaokroženem območju, na podlagi tradicionalnih, zgodovinskih in kulturnih značilnosti, z namenom oblikovanja skupne ponudbe, skupnega razvoja in izvajanja skupnih regijskih aktivnosti, ki bo omogočalo pozicioniranje na nacionalnem in mednarodnih trgih.

Projektne aktivnosti koordiniramo na RRA Podravje - Maribor, ob tesnem sodelovanju s partnerji. Pogodba o sodelovanju se je v prvi fazi podpisala za obdobje dveh let in pol oz. do 31. decembra 2024, ko se bo izvedel prvi sklop projektnih aktivnosti.

Zgodovinsko območje Štajerske pokriva širše področje, ne le Podravsko statistično regijo. Destinacija Štajerska bo delovala povezovalno in ne izključevalno. Člani konzorcija lahko postanejo občine in druge osebe javnega in zasebnega prava, ki lahko prispevajo k doseganju ciljev, določenih s Konzorcijsko pogodbo za vzpostavitev geografsko povezanega turističnega območja pod skupno blagovno znamko Štajerska.

V Destinacijo Štajerska je trenutno vključenih 14 partnerjev: ob RRA Podravje - Maribor še 7 turističnih organizacij (Zavod za turizem Maribor, Zavod za turizem Ptuj, Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. (ki pokriva 8 občin), Ustvarjamo turizem Sonja Breznik s.p. (ki pokriva 5 občin), PRJ HALO (s 7 občinami), Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož (3 občine), Zavod za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah ter občine Ruše, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Makole in Poljčane, skupaj 33 občin.

Uroš Rozman, pobudnik partnerstva in direktor RRA Podravje - Maribor: »Povezovanje regije v destinacijo Štajerska je bil izjemo zahteven proces, zato se zahvaljujem vsem partnerjem, ki so z vključitvijo podprli razvoj turizma v destinaciji. Verjamem, da se bo v partnerstvo v nadaljevanju priključilo še večje število občin v Podravju in širše. Sodelovanje med občinami in destinacijami je izredno pomembno, kar smo že dokazali s povezovanjem ob reki Dravi v Partnerstvu za Dravsko kolesarsko pot in na območju Pohorja s Partnerstvom za Pohorje.«

S smelimi načrti in vizijo, ki smo si jo zastavili, odgovorno vstopamo na turistični zemljevid in se veselimo uspešnih skupnih zgodb.

Vodilni partner: RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo:

RRA Podravje - Maribor (Občina Hoče-Slivnica), Zavod za turizem Maribor (Mestna občina Maribor), Zavod za turizem Ptuj (Mestna občina Ptuj, Občina Markovci), Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. (občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica pri Mariboru, Sv. Ana v Slovenskih goricah, Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj, Destrnik, Juršinci, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas), Ustvarjamo turizem Sonja Breznik s.p. (občine: Rače-Fram, Kidričevo, Hajdina, Starše, Miklavž na Dravskem polju), PRJ HALO (občine: Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk), Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož (občine: Ormož, Sv. Tomaž, Središče ob Dravi), Zavod za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Občina Sv. Trojica v Slovenskih goricah) ter občine Ruše, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Dornava, Makole in Poljčane; skupaj 39 občin in Združenje vinorodna Štajerska (28 vinarjev).

Trajanje projekta: september 2022 – december 2024

Skupna vrednost projekta: 343.285,09 EUR

Vir financiranja: občine