Preskoči na glavno vsebino

Doživetja Bolfenk

Naziv projekta: Doživetja Bolfenk

Prp logo

Mariborsko Pohorje, skrajni severno vzhodni del Pohorja, je dobilo ime po drugem največjem mestu v Sloveniji.

Dnevno se sprehodi od vznožja Pohorja v Radvanju do vrha Pohorja (Bellevue, Bolfenk, Razglednik) veliko število ljudi. Obiskovalci so različne interesne skupine: sprehajalci, rekreativci, planinci, kolesarji ..., posamezniki, družine, mladostniki, otroci, ... Dostop omogoča tudi prevoz z gondolo na Bellevue (Pohorska vzpenjača je v letu 2019 prepeljala 313.833 oseb). Okrevanje turizma po Covidu.19 zahteva še dodatna prizadevanja za izboljšanje turistične ponudbe za privabljanje investitorjev v vlaganje v turistično gospodarstvo na Pohorju. Investicije v nadgradnjo hotelov in drugih kapacitet na Mariborskem Pohorju potrebujejo atraktivno turistično ponudbo, ki je mogoča le s celovitim vsebinskih pristopom, ureditvijo in vzpostavitvijo interpretativnih in izkustvenih vsebin, ki bodo obiskovalcem/turistom vseh starosti pa tudi invalidom skozi doživetja in igro omogočile nova spoznanja in z obiskom nagradila tiste, ki jih zanima narava in kulturna dediščina območja ter lepi razgledi.

Glede na pomembnost območja smo se v okviru projekta »Doživetja Bolfenk« odločili, da skozi pripravo programske naloge - elaborat celovite ureditve prostora od spodnje postaje vzpenjače do trikotne jase in koče Luka, do Bellevuja in Bolfenka, pa vse do Razglednika in mariborskega dela Rozkine gozdne učne poti -preučimo možnosti celostne ureditve Mariborskega Pohorja, ki zajema pregled dejanskega stanja destinacije Mariborsko Pohorje, conacijo destinacije Mariborsko Pohorje na območja ter potencialne aktivnosti na Mariborskem Pohorju.

S programsko nalogo bo območje dobilo nove in nadgrajene obstoječe vsebine, predvsem pa celostno podobo in razlog za obisk v vseh letnih časih. Programska naloga z identifikacijo vsebin in conacijo aktivnosti bo osnova za pripravo arhitekturnih rešitev in investicijskih projektov za celovito ureditev turističnega območja z ustrezno komunalno in turistično infrastrukturo. Z oblikovanjem edukativnega programa bo pripravljeno gradivo in izvedena usposabljanja za izvajalce vsebin (vodnike, turistične delavnice) ter e-brošura s ciljem ozaveščanja o pomenu narave in kulturne dediščine območja in njegovih raznoterih vsebin (otroke, družine in širšo javnost).

Aktivnosti projekta predvidevajo tudi delno implementacijo programske naloge z izvedbo postavitev nekaterih izkustvenih, edukativnih in doživljajskih točk v naravi na območju Bolfenka: postavitev razpršenega izkustvenega in doživljajskega območja »Igrarije Bellevue-Bolfenk« z Alpinetumom, energetsko točko, foto točko in igralnimi elementi ter razgledišče »Nad Lukejem« ter že zgoraj omenjen program edukacije in ozaveščanja o vsebinah Mariborskega Pohorja.

Cilji operacije:

 • Identifikacija vsebin (naravnih, kulturnih, edukativnih, športnih, …) na Mariborskem Pohorju.
 • Izvedba postavitve razpršenega izkustvenega in doživljajskega območja »Igrarije Bolfenk« in razgledišča »Nad Lukejem«.
 • Oblikovanje programa edukacije in ozaveščanja o vsebinah Mariborskega Pohorja.
 • Oblikovanje modela programa vodenih doživetij za tri ciljne skupine.

Aktivnosti operacije:

 • Analiza stanja in priprava elaborata programske naloge celostne ureditve Mariborskega Pohorja.
 • Priprava programa edukacije in ozaveščanja o vsebinah Mariborskega Pohorja z e-brošuro in oblikovanim modelom programa vodenih doživetij za tri ciljne skupine.
 • Implementacije programske naloge z izvedbo postavitev infrastrukturnih elementov v naravi na petih mikrolokacijah za razpršeni izkustveno doživljajski poligon Igrarije Bellevue-Bolfenk in razgledišče »Nad Lukejem«.

Rezultati operacije:

 • Izgrajen celovit pristop do vsebinskega urejanja in upravljanja s turističnim območjem skozi elaborat programske naloge celostne ureditve Mariborskega Pohorja.
 • Pripravljen program edukacije z izdelano e-brošuro za izvajalce vsebin in za ozaveščanje obiskovalcev (predvsem mladih) o možnostih doživljanja različnih vsebin Mariborskega Pohorja.
 • Izdelan model programa vodenih doživetij za tri ciljne skupine.
 • Vzpostavljene edukativne, izkustvene in doživljajske točke z atraktivnimi infrastrukturnimi elementi in urbano opremo opremljeno z informacijskimi tablami in zemljevidi: alpinetum, energetska točka, foto točka Bolfenk, lesena igrala Bellevue in razgledišče »Nad Lukejem«.

Z omenjenimi aktivnostmi bomo pričeli na Pohorju graditi uspešno zgodbo, ki bo zanimiva tako za turiste omenjenega območja kakor tudi za lokalno prebivalstvo, ki svoj »hrib« obiskuje vsakodnevno.

Vodilni partner: Mestna občina Maribor.

Projektno partnerstvo: Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, Hortikulturno društvo Maribor in Turistična agencija Pohorje turizem.

Trajanje projekta: 2021–2023.

Skupna vrednost projekta: 78.315,00 EUR, od tega je predvidenih 60.608,62 EUR nepovratnih sredstev.

Vir financiranja: MKGP, sklad EKSRP (do 85 % upravičenih stroškov)

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/