Preskoči na glavno vsebino

Dravska kolesarska pot

Naziv projekta: Dravska kolesarska pot


Kratek opis projekta:

Cilj projekta je dokončna določitev trase Dravske kolesarske poti v 18 občinah ter izvedba vseh aktivnosti od pričetka podrobnega projektiranja do same izvedbe kolesarske poti. Priprava skupnega projekta zajema izdelavo DIIP (vključitev v NRP DRSI), pripravo potrebne projektne dokumentacije, dogovor o odkupu/služnosti na parcelah ter ureditev kolesarske povezave. Projekt postavlja temelje za učinkovito črpanje sredstev iz različnih virov. Nova trasa kolesarske poti bo atraktivna in v večji meri ločena od ostalega prometa, s čimer se bo povečalo število kolesarjev, kar bo imelo pozitiven vpliv na turizem v obdravskih občinah. Ob kolesarski poti je predvidena ureditev enotnih počivališč ter informacijskih tabel. Skupna dolžina kolesarske poti v Sloveniji je 145 km, od tega je bilo od začetka projekta urejenih več kot 60 km nove trase. Skupna vrednost celotne investicije je ocenjena na 30 milijonov evrov, s strani občin in Direkcije RS za infrastrukturo je finančni vložek v zadnjem obdobju znašal več kot 5 milijonov evrov.

Vodilni partner: RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo: Občina Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi, Občina Podvelka, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Selnica ob Dravi, Občina Ruše, Mestna občina Maribor, Občina Duplek, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Starše, Občina Hajdina, Mestna občina Ptuj, Občina Markovci, Občina Gorišnica, Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi, RRA Koroška, ZRS Bistra Ptuj, Zavod za turizem Maribor, Direkcija RS za infrastrukturo

Trajanje projekta: november 2015 - december 2023.

Skupna vrednost projekta: 80.520,00 evrov (2022–23).

Vir financiranja: 18 občin.