Preskoči na glavno vsebino

Drava Bike

Naziv projekta: Drava Bike - Dravska kolesarska pot

Drava Bike

Kratek opis projekta:

Dravska kolesarska pot velja po naravnih lepotah in kulturni raznolikosti za eno najlepših kolesarskih poti v Evropi.

Namen projekta je boljše povezovanje 21 občin ob reki Dravi pri realizaciji projekta Dravske kolesarske poti, učinkovitejše črpanje sredstev iz različnih virov, boljše sodelovanje z ostalimi deležniki (npr. ponudniki storitev) ter močnejše in enotnejše nastopanje do državnih inštitucij, ki so vezane na projekt. Cilj projekta je dokončna določitev trase Dravske kolesarske poti v 21 občinah ter izvedba vseh aktivnosti do pričetka podrobnega projektiranja in same izvedbe kolesarske poti. Nova trasa kolesarske poti bo atraktivna in v večji meri ločena od ostalega prometa, s čimer se bo povečalo število kolesarjev, kar bo imelo pozitiven vpliv na turizem v obdravskih občinah.

Koncem leta 2021 je Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot potrdilo predlog razširitve aktivnosti na plovnost in urejanje regijskega parka in s tem še bolj celovitega razvoja celotnega območja reke Drave. Ob celovitem razvoju tega območja skrbimo tudi za promocijo turističnega produkta Drava Bike in povečanje števila obiskovalcev na Dravski kolesarski poti v 21 občinah.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v sektorju za turizem zajemajo koordinacijo aktivnosti z avstrijskimi in hrvaškimi partnerji, Slovensko turistično organizacijo in združenjem Aktivna Slovenija, ter koordinacijo aktivnosti za razvoj turizma, dogodkov na Dravski kolesarski poti in vseh aktivnosti vezanih na promocijo in trženje Dravske kolesarske poti pod blagovno znamko Drava Bike za pozicioniranje na mednarodni turistični zemljevid (priprava prispevkov, izvedba digitalnih kampanj, urejanje in ažuriranje spletne strani, FB in IG, oglaševanje v domačih in tujih revijah, komuniciranje z mediji in priprava sporočil za javnost, urejanje in vzdrževanje spletnega portala, rezervacijski sistem, študijske ture za novinarje, tour operaterje, ponudnike, koordinacija priprave foto in video materiala, priprava in izdaja promocijskega materiala, udeležba na sejmih ali virtualno ter koordinacijo ponudnikov ob Dravski kolesarski poti v okviru inkubatorja Drava Bike za sodelovanje s ponudniki.

Ponudnike vabimo k sodelovanju v Dravski kolesarski poti - Drava Bike. Več informacij: www.rra-podravje.si/turizem/drava-bike

Vodilni partner: RRA Podravje - Maribor.

Projektno partnerstvo: 21 občin (Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Maribor, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdina, Ptuj, Markovci, Gorišnica, Ormož, Središče ob Dravi, Videm, Cirkulane, Zavrč), RRA Koroška, ZRS Bistra Ptuj, Zavod za turizem Maribor, Direkcija RS za infrastrukturo

Trajanje projekta: 2021 - 2022

Skupna vrednost projekta: 30.000,00 EUR letno

Vir financiranja: 21 občin Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot.