Preskoči na glavno vsebino

E-kolesarjenje na Pohorju

Naziv projekta: E-kolesarjenje na Pohorju
Akronim: E-kolesarjenje na Pohorju

Prp logo

Opis projekta:

V okviru projekta želimo vzpostaviti pogoje za hitrejši razvoj turistične dejavnosti na delu Pohorja, ki je na območju LAS Lastovica. Vsak od vključenih partnerjev ima v projektu svojo vlogo in bo dal svojo lastno dodano vrednost temu projektu.

Razloga za izvedbo projekta je v dejstvu, da so na Pohorju zime vedno milejše, zato tradicionalna usmerjenost v zimsko sezono obstoječim ponudnikom več ne zadostuje. Nujna je preusmeritev na druge dejavnosti, primerne za druge letne čase, ki ga na tem delu Pohorja pogrešamo.

V okviru projekta želimo vzpostaviti e-točko za kolesarje, v okviru katere si bi mogoče tako izposoditi električno kolo kot tudi po potrebi opraviti popravilo na lastnem kolesu. Skratka, gre za točko, ki bo namenjena kolesarjem in bo prilagojena njihovim potrebam.

Kot cilje projekta smo si zastavili vzpostavitev e-točke za kolesarje, predstavitev kolesarjenja na Pohorju z novinarsko konferenco ter pripravo predstavitvenega materiala – kolesarska karta s predstavitvijo okoliške ponudbe ter izdelavo kratkega predstavitvenega filmčka na temo kolesarjenja.

Za doseganja zastavljenih ciljev bodo partnerji kupili 15 električnih koles, ki bodo na razpolago na vzpostavljeni e-točki ter izvedli 3 dogodke kolesarjenja za različne ciljne skupine.

Pričakujemo, da bomo z vzpostavitvijo e-točke za kolesarje, kjer si bo mogoče izposoditi električna kolesa, doprinesli k privlačnosti ponudbe na tem delu Pohorja. S tem bo različnim akterjem omogočeno tudi oblikovanje novih turističnih produktov, ki bodo na razpolago obiskovalcem. Hkrati pa zaradi prijaznosti do okolja (uporaba e-koles) prispevamo tudi k ohranjanju narave in naravnih vrednot v tem okolju.

Vodilni partner: RRA Podravje - Maribor.

Projektno partnerstvo: Občina Hoče - Slivnica, podjetje Shakatak d.o.o. - PE Pohorje, Turistično društvo gostincev Pohorja.

Trajanje projekta: november 2021–junij 2022.

Skupna vrednost projekta: 69.419,24 evrov.

Vir financiranja: Operacija je sofinancirana iz sredstev Republike Slovenije in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v okviru ukrepa PRP 19.2 – sredstva EKSRP v okviru LAS Lastovica.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/